Boom i byggeansøgninger op til årsskiftet

I 2019 passerede antallet af byggeansøgninger 1600. Det ligger over tidligere år, hvor der typisk har været 1550 ansøgninger. Det var særligt i sidste kvartal, som normalt er en rolig periode, at antallet af byggeansøgninger boomede.

I sidste kvartal 2019 modtog Randers Kommune 33 procent flere byggeansøgninger end i samme periode året før. Og december blev årets travleste måned med over 160 byggeansøgninger. Alene i juleferien var der godt 50 ansøgninger.

"Vi har en formodning om, at en del af stigningen skyldes, at der ved årsskiftet ventede nye certificeringsordninger for brand og konstruktion i kompliceret byggeri. Derfor har bygherrer nok skyndt sig at søge om byggetilladelse efter den kendte ordning for byggesagsbehandling frem for at give sig i kast med den nye," siger Carsten Riisgaard, sektionsleder i BYG i Randers Kommune.

I den nye ordning, som trådte i kraft 1. januar 2020, er det ikke længere kommunerne, der skal sagsbehandle, når det handler om brand og konstruktion i kompliceret byggeri. Fremover skal denne del af byggesagsbehandlingen varetages af privatpraktiserende firmaer med certificerede brand- og konstruktionsrådgivere.

Kommunerne skal fortsat byggesagsbehandle i forhold til de bestemmelser, der handler om regulering af bebyggelse, og det er også kommunerne, der skal sikre, at der er indsendt al den nødvendige dokumentation, når en byggesag bliver afsluttet, ligesom kommunen også skal foretage stikprøvekontrol på de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet.

Den nye ordning omfatter normalt ikke enfamiliehuse, om- og tilbygning til enfamiliehuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger - fordi disse bygninger som regel ikke er omfattet af det nye krav om certificerede brand- og konstruktionsrådgivere. I disse byggesager vil det være ansøgers/bygherres ansvar, at al relevant dokumentation er sendt ind til kommunen, når byggesagen afsluttes. Dokumentationen skal vise om bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.

"Vi kan også konstatere, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesagsbehandling i 2019 faldt fra 50 til 38 dage. Men boomet i byggeansøgninger til kompliceret byggeri vil medføre en længere sagsbehandlingstid i de kommende måneder. Det håber vi på forståelse for", siger Carsten Riisgaard.