Borgere er inviteret til onlinemøde om Infrastrukturplan 2020

Den 8. december kl. 17.00-19.00 er der onlineborgermøde om forslaget til en langsigtet plan med milliardinvesteringer i infrastruktur. Planen er lige nu i høring, og på mødet vil forslaget blive uddybet, ligesom det vil være muligt at kommentere og stille spørgsmål.

"En velfungerende infrastruktur er vigtig for alle, der bruger vores fælles veje og stier. Den er vigtig for borgere, virksomheder og arbejdspladser. Ja, kort sagt skaber infrastrukturen vores samfund. Derfor er det en utrolig vigtig plan, der lige nu er i høring. Infrastrukturplanen beskriver og prioriterer større investeringer, der skal løse nogle helt centrale udfordringer og sikre mobiliteten i hele kommunen," siger borgmester Torben Hansen.

Infrastrukturplan 2020 er i høring frem til den 21. januar 2021, og det er i den forbindelse, at Randers Kommune nu inviterer alle borgere til møde om forslaget, der samlet set indeholder investeringer for 2,5 milliarder kroner. Mødet finder sted den 8. december kl. 17.00-19.00, og her vil forslaget blive uddybet, ligesom det vil være muligt at kommentere og stille spørgsmål.

På Randers Kommunes høringsportal kommer flere informationer om mødet

Ud over mødet for borgere er der i samarbejde med Erhverv Randers arrangeret et lignende møde for alle erhvervsledere. Dette møde finder sted den 3. december.

Klimabroen har høj prioritet

Infrastrukturplan 2020 er en langsigtet plan, der indeholder prioriterede forslag til projekter indenfor veje, stier, kollektiv trafik og tværgående tiltag. Udfordringer på statsvejene er også medtaget i planen, da de er afgørende for, hvordan mobiliteten i Randers Kommune kan sikres.

Et af de højst prioriterede projekter i infrastrukturplanen er Klimabroen, som vil skabe en ny forbindelse over fjorden og halvere trafikken på Randers Bro. Samtidig vil Klimabroen beskytte byen mod stormflod.

"Klimabroen er samfundsøkonomisk en enormt god investering, og den er afgørende for den fremtidige byudvikling i Randers. Derfor har vi i de seneste år arbejdet målrettet på, at Klimabroen kan blive en realitet inden for en overskuelig årrække. Blandt andet har et flertal i byrådet vedtaget en ny vej til havnen, som på sigt kan forbindes til broen. Vi afsætter midler på budgettet og arbejder på at sikre medfinansiering fra staten," siger Torben Hansen.

Mange forberedelser bag planen

Baggrunden for forslaget til infrastrukturplanen er, at byrådet i en tidligere budgetaftale besluttede, at forvaltningen skulle lave et forslag til en samlet infrastrukturplan for Randers Kommune.

I den forbindelse har forvaltningen tidligere holdt en konference med over 100 deltagere for at få input til de aktuelle udfordringer, som den nye infrastrukturplan skal have løsninger på. Og det er med udgangspunkt i input fra konferencen og en samlet kortlægning af de største trafikale udfordringer, at forvaltningen har lavet forslaget til infrastrukturplanen.

Nu er infrastrukturplanen så i høring, og når den er afsluttet, vil resultatet blive fremlagt for Randers Byråd. Her vil byrådet også tage stilling til den endelige infrastrukturplan.

-- FAKTA -- 

Infrastrukturplan 2020 er forvaltningens forslag til en langsigtet plan, der indeholder prioriterede forslag til projekter indenfor veje, stier, kollektiv trafik og tværgående tiltag. Planen beskriver, hvordan udfordringer kan løses, så mobiliteten sikres i hele kommunen.

I forhold til vejnettet fokuserer planen på tre temaer: Først og fremmest fremkommeligheden over Gudenåen og Randers Fjord, hvor Klimabroen - en ny broforbindelse over fjorden - er det højst prioriterede projekt i planen.

Derudover er den øst-vestgående trafik i den nordlige del af Randers by et tema. Det samme er veje i landdistriktet og især de smalle øst-vestgående veje i den nordlige del af kommunen.

Planen indeholder også en række cykelprojekter hvor der bl.a. er fokus på at give mulighed for at skolebørn selv cykler eller går i skole. Også projekter for den kollektive trafik er medtaget i planen, ligesom der er behandlet en lang række tværgående løsninger.

Infrastrukturplan 2020 er i høring indtil den 21. januar 2020.

Se hele forslaget til infrastrukturplan 2020 og deltag i høringen