Borgermøde i Havndal vedr. lokalt sundhedscenter

Tirsdag den 3. marts var der fuldt hus til infomødet i aulaen på Havndal Skole med omkring 110 deltagere.

Der var stort engagement og mange spørgsmål fra deltagerne - eksempelvis vedrørende kommende aktiviteter i et sundhedscentret, forslag om et medborgerhus for alle aldre, finansiering og salg, samt betydning for de nuværende aktiviteter på Aldershvile.

Der blev desuden valgt fire borgerrepræsentanter til et §17 stk. 4 udvalg, som i sammen med repræsentanter fra byrådet skal rådgive gennem etableringsprocessen. Det blev afgjort ved kampvalg, da der var syv deltagere, som stillede op. De valgte er Carl Lundø Nielsen, Helle Simonsen, Henrik Christiansen og Lisbeth Kusk.

Udvalget konstituerer sig på et møde den 10. marts. Der vil gennem hele processen være en opmærksomhed på oplysning til lokalsamfundet omkring arbejdet i udvalget.