Borgermøde om autisme torsdag den 12. marts udskudt på ubestemt tid

For at minimere risiko for spredning af COVID-19 og for at følge myndighedernes anbefaling om at udvise ekstra forsigtighed er torsdagens borgermøde om Randers' nye autismecenter udskudt.


"Det er er ærgerligt, at vi er nødt til at udskyde mødet, for vi har fået mange tilmeldinger, og vi har set frem til at høre borgernes input til det nye center. Vi vælger at udskyde mødet for nu for at undgå smittespredning," forklarer Lars Bording-Machon, leder af specialindsats for voksne med autisme i Randers.

Over 100 borgere har tilmeldt sig til borgermøde om det nye autismecenter. Udskydelsen sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvordan risikoen for smittespredning af coronavirussen minimeres.

Autismecentret arbejder på at finde en ny dato for mødet, når Sundhedsstyrelsen giver tegn til, at det er forsvarligt.

"Vi beklager de gener udskydelsen måtte medføre, men vi vægter naturligvis borgernes sundhed højest i den nuværende situation," slutter Lars Bording-Machon.