Borgermøde om Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027

Randers Kommune inviterer til borgermøde 3. juni 2021 kl. 16.30-17.30 om Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027, som er i høring frem til 14. juni.

På borgermødet bliver det muligt at høre nærmere om de tiltag, Randers Kommune planlægger for at håndtere risikoen for oversvømmelser fra Randers Fjord. Samtidig får man på mødet også kendskab til  grundlaget for planen, som er en kortlægning af risikoen for oversvømmelser nu og i fremtiden også. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål i chatten.

Læs mere om høringen og deltag i borgermødet her

Risikostyringsplanen er Randers Kommunes plan for, hvordan man håndterer risikoen for oversvømmelser i Randers Fjord i dag og i fremtiden. Fordi Randers Fjord er udpeget som risikoområde i oversvømmelsesloven, skal Randers Kommune hvert 6. år lave en ny risikostyringsplan. Planen skal besvare spørgsmål som: Hvad skal vi gøre for at undgå oversvømmelser, hvor meget skal vi gøre, og hvilken risiko vil vi egentlig acceptere at leve med? Derfor peger risikostyringsplanen på en række indsatser i form af forebyggelse, sikring og beredskab, som kan være med til at ruste de lavtliggende områder mod en stormflod.

Planen er relevant for alle, som har interesse i de lavtliggende områder langs Randers Fjord - både i Randers by, i landsbyerne langs fjorden og i det åbne land.

Informationsmødet foregår den 3. juni 2021 kl. 16:30-17:30. Mødet afholdes online - tilmelding er ikke nødvendigt.