Borgermøde om specialklasser og -undervisning

Du er velkommen til borgermøde om tre aktuelle forslag angående specialundervisning. Borgermødet foregår onsdag 20. marts 2019 kl. 19-21 i hallen på Vestervangsskolen. Adresse: Nålemagervej 120, 8920 Randers NV

Åben invitation til alle

Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune inviterer alle interesserede borgere til åbent borgermøde omkring tre aktuelle forslag på specialundervisningsområdet.

De tre aktuelle forslag er:

  • Ny organisering af specialklasser – to modeller er i høring
  • Ny organisering af specialskoler
  • SFO-tilbud på specialundervisningsområdet


Der er i hallen plads til 200 deltagere. Pladser fordeles efter et først til mølle princip.

Alle tre forslag er i offentlig høring med høringsperiode fra den 8. marts til den 6. maj 2019.

Alle høringssvar bedes sendt til hoeringboernogskole@randers.dk.
Find yderligere information om de enkelte forslag på Randers Kommunes hjemmeside.

Aftenens program

19.00:            Formand for skole- og uddannelsesudvalget Steen Bundgaard byder velkommen og præsenterer de tre sager: ny organisering af specialklasser, ny         organisering af specialskoler og SFO-tilbud på specialundervisningsområdet.

19.15:            Fremmødte borgere kan fremsætte spørgsmål, synspunkter og andre indlæg i plenum. Skole- og uddannelsesudvalget lytter og hver politiker forbereder en samlet respons. Henrik Herold, direktør for Randers Regnskov, er ordstyrer.

20.15:            Skole- og uddannelsesudvalgets medlemmer kommer hver især med en samlet respons på de fremlagte spørgsmål og synspunkter.

20.30:            Der etableres syv borde rundt i salen hvorved et udvalgsmedlem placerer sig. Politikerne står her til rådighed for spørgsmål fra og dialog med interesserede borgere. I dette tidsrum er det også muligt for borgere der har udfordringer ved at afgive skriftligt høringssvar, at få hjælp til dette, af repræsentanter for Børn og skole.

21.00:            Tak for i aften.