Borgermøde om udviklingsprojekt i Skalsådalen

Viborg, Randers og Mariagerfjord kommuner har sammen med Naturstyrelsen Himmerland sat et udviklingsprojekt i gang for området i og omkring Skalsådalen mellem Nørbæk, Lindum og Sdr. Onsild.

Projektet danner ramme for en bred indsats, der kan tilgodese de forskellige interesser, der er knyttet til området, herunder landbrug, natur, friluftsliv, klima og landdistriktsudvikling i Skalsådalen.

Alle interesserede inviteres til borgermøde tirsdag den 30. november 2021 kl. 19.00 i Onsild Idrætsefterskoles multihal, Præstemarken 7, 9500 Hobro.

På borgermødet kan du høre om tankerne bag udviklingsprojektet og dele dine ønsker for udviklingen af Skalsådalen.

Husk coronapas!

Link til Naturstyrelsens hjemmeside