Borgerportal giver dig adgang til din omsorgsjournal

Du har nu mulighed for som borger eller pårørende at følge med i de oplysninger, som er i din journal, hvis du modtager hjælp til træning eller genoptræning, har praktisk eller personlig hjælp, får sygepleje, eller har forebyggende besøg. Du kan også ansøge om personlige hjælpemidler.

Adgangen til dine omsorgsdata klares ved hjælp af Borgerportal, der er en internetbaseret løsning, som du kan logge på via linket til Borgerportalen (åbner i nyt vindue)

Når du logger ind, skal du vælge, om du vil logge ind som borger, pårørende eller som forælder. Hvis du logger ind som forælder eller pårørende, kan du handle på vegne af en anden borger.

For at komme ind som forælder skal du have forældremyndigheden over en borger under 18 år.

Som pårørende eller forælder skal du have en digital fuldmagt. Hvis du ikke har en fuldmagt men ønsker at søge om det, kan du gøre det via digitaliseringsstyrelsens selvbetjening.

Borgerportalen indeholder personfølsomme oplysninger. Derfor skal du logge ind med dit NemID.

Hvis kommunen sender dig breve i din e-Boks - for eksempel angående forebyggende hjemmebesøg, kan du fremadrettet også se dem i Borgerportalen.

Det er kun muligt at se breve der er sendt elektronisk.

Læs vejledningen – Borgerportalen Vejledning til borger – link

Læs vejledningen – Ansøg om fuldmagt - link

Borgerportalen kan tilgås fra både pc, tablet og smartphone.