Borgmesteren giver ordet til de unge

Flere tilbud i midtbyen og bedre muligheder for at blive klogere på at vælge uddannelse. Sådan lyder nogle af de forslag, som en gruppe unge tirsdag den 18. december 2018 præsenterede for borgmesteren i Randers Kommune. Gruppen går på en miniprojektlederuddannelse, hvor de har arbejdet med forslag til byudvikling og ungeliv i Randers Kommune.

Syv spændte elever fra Tirsdalens Skole præsenterede tirsdag den 18. december en række konkrete forslag og idéer for borgmester Torben Hansen, som netop havde opfordret til, at de unge som led i deres miniprojektlederuddannelse kom med forslag til at gøre det endnu bedre at være ung i kommunen.

Forslagene handlede både om, hvordan man kan gøre det nemmere for de unge at vælge ungdomsuddannelse, og om hvordan man kan lave tiltag i Randers midtby til gavn for unge.

”Det gik bedre, end jeg havde regnet med. Jeg var ret nervøs op til mødet, fordi det jo var spændende at skulle komme med en præsentation for en borgmester. Men det var en super stemning, og det gik heldigvis godt.  Jeg håber, Torben Hansen kan blive inspireret af vores forslag, og at det giver ham en idé om, hvad der optager os unge her i Randers,” siger Thora Bak Rohde fra 9.C på Tirsdalens Skole.

”Jeg er meget glad for, at de unge vil præsentere deres idéer for mig. De har lagt et stort stykke arbejde i konkrete tiltag, som de mener kan komme unge i Randers til gavn. Det er rigtig interessant at høre deres perspektiver på uddannelsesvalget og ungelivet her i Randers. De unge er vores fremtid, og derfor er det så vigtigt, at vi fra politisk side tager os tid til at lytte til dem, ” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Miniprojektledere til gavn for Randers

 Folkeskolerne i Randers Kommune samarbejder med Randers Ungdomsskole om valgfaget ”miniprojektledelse”. Det er i forbindelse med dette valgfag, at de syv unge fra Tirsdalens Skole har udviklet en række konkrete forslag, som de nu har fået mulighed for at præsentere.

”Vi kunne godt tænke os, at der er endnu flere aktiviteter til os unge i midtbyen. Det kunne eksempelvis være en glidebane på Østervold om sommeren og en central plads til streetfodbold og -håndbold. Vi vil gerne bruge byen endnu mere, hvis der er flere ting, der kan samle os centralt,” siger Mikkel…  

Miniprojektlederuddannelsen giver de unge mulighed for at prøve kræfter med virkelige projekter. Formålet er, at de unge lærer, hvad det vil sige at styre et projekt fra idé til handling. Samtidig med, at de styrker lokalsamfundene og Randers by ved at løse projekter for lokale aktører.

Som en del af uddannelsen har borgmester Torben Hansen holdt et oplæg for de unge, hvor han bød ind med et konkret projekt.

”Det betyder utrolig meget, at vi har initiativrige og engagerede unge i Randers, som gerne vil bidrage med idéer og viden til vores by. Det er nogle rigtig gode og relevante forslag, som de unge er kommet med i dag. Nu vil jeg se nærmere på, hvordan jeg hjælpe med at få formidlet deres idéer til relevante foreninger og aktører i Randers by – og hvor vi kan bruge deres forslag til politiske drøftelser,” siger Torben Hansen.