Broarbejde skrider planmæssigt fremad

Banedanmarks entreprenører er godt i gang med byggeriet af den nye bro ved Hvidemøllevej og arbejderne ved de omkringliggende veje og P-pladser.

Banedanmark forventer, at det store anlægsarbejde er færdigt i januar 2022.

Da der er tale om et stort og tungt arbejde, kan det ikke gennemføres uden gener for omkringboende og trafikanter i området. Mens arbejdet står på, vil der således være færre parkeringspladser på den gamle gasværksgrund ved Jernbanegade, ligesom der er lukket for gående og cyklende trafik under broen ved Hvidemøllevej.

Du kan finde opdateret info om brobyggeriet på Banedanmarks hjemmeside via linket herunder

Banedanmarks hjemmeside