Brug askebægret, ellers ender dit cigaretskod i Gudenåen

Sådan lyder opfordringen fra Vandmiljø Randers, der vil have rygerne til at tænke sig om, inden de smider et cigaretskod i gader og parker i Randers:

Cigaretskod hører hjemme i askebægrene. Hvis de lander på jorden, ender de i Gudenåen til skade for naturen.

"Mange rygere smider deres cigaretskod i en kloakrist, for at få det til at forsvinde. Men det føres med vandet direkte ud i Gudenåen til skade for miljøet," siger Michael Sønder Jensen, produktionschef i Vandmiljø Randers.

Vandmiljø Randers bakker derfor op om Randers Kommunes skodkampagne i Randers Festuge, der skal få rygerne til at skodde deres cigaretskod i et askebæger i stedet for på gaden:

"Vi renser spildevand. Ikke regnvand. Det skal rygerne tænke på, når de smider et cigaretskod eller et stykke affald på gaden. Selv om driftsfolkene i Randers Kommune arbejder ihærdigt på at holde   Randers fri for affald, ligger der alligevel mange skod på gaderne. Der er plastik i cigaretfiltrene, og de skylles med regnvandet ned i kloakkerne og havner direkte i naturen," siger Michael Sønder Jensen.

Klimaforandringer øger affald i naturen

Han er meget tilfreds med, at Randers Kommune gennem et par år har lavet skodkampagner, der skal få rygerne til at tage ansvar for deres cigaretskod. Den første weekend i Randers Festuge lavede en kunstner kunstværker af cigaretskod i Randers midtby for at sætte fokus på de mange skod, der ligger på gader og fortove:

"Der bliver brug for flere affaldskampagner de kommende år. Klimaforandringerne skaber allerede nu voldsomme lokale regnskyl, der vælter alt affald med ned i kloakkerne og videre ud i nærmeste vandløb. Det øger mængden af affald i naturen. Derfor er det vigtigt, at borgerne tager ansvar for deres eget affald til gavn for et renere miljø," siger Michael Sønder Jensen.