Byråd fremrykker investeringer for millioner i veje og fortov

På mødet den 18. maj 2020 har Randers Byråd besluttet at fremrykke en række investeringer i infrastrukturen. Desuden har byrådet afsat penge til projekter, der skal forbedre trafiksikkerheden omkring skolerne.

Der bliver investeret millioner af kroner i forbedringer af infrastrukturen i Randers Kommune i den kommende tid. Midler, som ellers først var afsat til at blive brugt i årene 2021-23, skal nemlig bruges på projekter allerede i år for at understøtte det lokale erhvervsliv under coronakrisen. Det besluttede Randers Byråd på mødet den 18. maj 2020.

I alt ønsker byrådet at fremrykke investeringer for 13,6 millioner kroner. Derudover har byrådet på samme møde øremærket 1,2 millioner kroner til projekter, der skal øge trafiksikkerheden omkring skolerne.

Lyskryds og fortov

Signalregulering af krydset Tulipvej/Hadstenvej, nyt fortov på Minervavej og fortovsarbejde forskellige steder i kommunen er nogle af de projekter, der nu bliver sat i gang.

Krydset har været belastet af uheld og langt de fleste er sket, fordi trafikanter fra Tulipvej ikke har overholdt deres vigepligt. I alt 12 uheld er der sket inden for de seneste fem år. Arbejdet med at etablere det nye lyskryds går i gang til efteråret.

På Minervavej vil der blive lagt fortov, der vil gøre det mere sikkert for fodgængere at færdes fra busstoppestederne på Paderup Boulevard og til uddannelsesstederne. Her går arbejdet i gang i juni.

Og så bliver kantsten langs fortov forskellige steder i kommunen lagt om for at undgå, at regnvand løber fra kørebanen og ind på private grunde.

Derudover kan der være udsigt til ny lysregulering i krydset Dronningborg Boulevard/Kirketerpsvej og etablering af buslommer og svingbaner på Nordskellet. Disse projekter skal dog først til fornyet behandling i miljø- og teknikudvalget, før byrådet tager stilling til dem.

Yderligere investeringer i sikre skoleveje kan være på vej

Trafiksikkerheden omkring folkeskolerne har desuden udsigt til at få et løft. Byrådet har tidligere afsat en pulje til sikre skoleveje, og på mødet fordelte byrådet 1,2 millioner kroner til at etablere fartdæmpere og fortov på Kærgade i Randers, krydsningshelle på Skolevej i Assentoft, krydsningshelle på Landsbygaden i Stevnsstrup og tydeliggørelse af ensretning foran Hobrovejens Skole på Skolevej i Randers.

Alt sammen bliver gennemført i 2020, og der kan være mere på vej. På et senere tidspunkt skal byrådet nemlig også tage stilling til fremrykning af investeringer i sikre skoleveje.

Beslutningerne om at fremrykke investeringer bunder i en lokal hjælpepakke, som et enigt byråd tidligere har vedtaget. Formålet er at mindske konsekvenserne af coronakrisen for det lokale erhvervsliv. Ud over veje, har Randers Kommune blandt andet fremrykket renoveringer af kommunale bygninger og skoletoiletter.