Byråd fremrykker investeringer i brandsikkerhed

Randers Byråd har på mødet den 2. marts 2020 bevilget 10 millioner kroner til at forbedre brandsikkerheden på plejecentre og bosteder i Randers Kommune. Forventningen er, at alle boliger inden udgangen af 2020 lever op til gældende regler på området.

På mødet den 2. marts 2020 har Randers Byråd fremrykket investeringer for fem millioner kroner, så der nu i alt er bevilget 10 millioner kroner til at forbedre brandsikkerheden på plejecentre og bosteder i Randers Kommune. Dermed er der udsigt til, at alle boliger inden udgangen af 2020 vil leve op til gældende regler på området.

Efter den tragiske brand på Farsøhthus Plejecenter i august 2018, hvor tre personer omkom, har Transport-, bygnings- og boligministeren bedt alle kommuner om at gennemgå brandsikkerheden i de kommunale plejecentre og bosteder. Og det er i den forbindelse, at Randers Kommune har fundet fejl og mangler, som nu er i fuld gang med at blive udbedret.

Større ombygning på tre centre

De fleste steder er der tale om minde fejl og mangler, som fx udskiftning af døre og brandglas, men tre centre står overfor en større ombygning. Det drejer sig om Kollektivhuset, Rosenvænget og Randers Kloster, der alle skal have etableret sprinkleranlæg.

På Aldershvile og Dronningborg Plejecenter er der heller ikke sprinkleranlæg, men disse centre er på vej til at blive omdannet til nye funktioner. Her vil det derfor blive undersøgt, hvordan bygningerne bliver brugt mest hensigtsmæssigt i forhold til brandsikkerheden nu og i fremtiden.

Finansiering er ikke helt på plads

I alt forventer Randers Kommune, at de brandmæssige forbedringer vil koste omkring 25 millioner kroner, og byrådets bevilling rækker således ikke til at betale for det hele.

Randers Kommune skal betale for alle servicearealerne, mens forbedringerne i boligerne skal betales af de enkelte afdelinger. Det kan ske med hjælp fra afsatte midler på de enkelte afdelingers budgetter og ved huslejestigninger. På nuværende tidspunkt er eventuelle lejestigninger dog ikke fastlagt, da fordelingen af udgifterne til ombygningerne endnu ikke er beregnet.