Byråd går til kamp mod unges stofmisbrug

På mødet den 2. marts 2020 har Randers Byråd bedt forvaltningen om at sættes gang i en proces, der skal kortlægge og styrke den forebyggende indsats over for unges stofmisbrug. Beslutningen blev taget på baggrund af et forslag fra Venstre og SF.

Et enigt byråd har besluttet at sætte gang i en proces, der på tværs af forvaltningsområder skal kortlægge og styrke den forebyggende indsats over for unges stofmisbrug.

Konkret vedtog byrådet et forslag fra Venstre og SF om:

“at der straks igangsættes en proces, der kortlægger den nuværende forebyggende indsats vedr. unge og stofmisbrug, og hvor der på tværs af kommunale fagområder og centrale samarbejdspartnere opnås et stærkere fokus på og en styrket indsats for forebyggelse og tidlig opsporing i de unges hverdag.”

Forslaget var stillet af Venstre og SF på baggrund af et temamøde i byrådet om emnet.