Byråd giver grønt lys til salg af Verdos el-net

På mødet den 29 april 2019 har Randers Byråd godkendt, at Verdos el-net bliver solgt til energiselskabet Eniig i en handel, hvor Verdo samtidig køber Eniigs fjernvarmenet i Herning.

Randers Byråd vil ikke stå i vejen for et salg af Verdos elnet til energiselskabet Eniig. Det blev besluttet på mødet den 29. april 2019, hvor byrådet samtidig besluttede at frasige muligheden for forkøbsret af nettet.

Dermed kan Verdo fortsætte planerne om at frasælge elnettet i Randers/Hobro og Hillerød i en handel, hvor Verdo samtidig køber Eniigs fjernvarmenet i Herning.

Salg krævede samtykke

Sagen var på dagsordenen, fordi Verdo havde rettet henvendelse til Randers Kommune om det ønskede salg. Ifølge Verdos vedtægter kan aktierne i Verdo og koncernens underliggende aktieselskaber nemlig ikke overdrages uden samtykke fra Randers Kommune. I vedtægterne står også, at Randers Kommune i en salgssituation har forkøbsret til aktierne i selskaberne på samme vilkår, som kan opnås ved salg til anden side.

Ud over byrådets godkendelse af salget er handlen mellem Verdo og Eniig godkendt i de to selskabers repræsentantskaber.