Byråd godkender ny plan for den kollektive trafik

Målet i den kollektive trafikplan er at ensarte serviceniveauet og binde kommunen bedre sammen. Planen blev vedtaget af Randers Byråd på mødet den 17. juni 2019.

Randers Byråd har på mødet den 17. juni 2019 vedtaget en ny kollektiv trafikplan, der indeholder en række servicemål for den kollektive trafik i kommunens byer og Randers by.

Som en del af trafikplanen er et nyt trafiktilbud Flexbus introduceret. Og så skal Flextur sikre større fleksibilitet i oplandet og mulighed for at bevæge sig på tværs af kommunen.

Desuden indeholder trafikplanen forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt bybuslinjer.

Nye køreplaner på vej

Et forslag til planen har været i høring og der er i alt kommet 158 høringssvar. Planen har desuden været sendt i særskilt høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.

Med udgangspunkt i den kollektive trafikplan går Midttrafik nu i gang med at lave nye køreplaner med henblik på offentlig høring i efteråret 2019.