Byråd godkender principper for genåbningsplan

Principperne for en genåbning af Randers Kommune under coronakrisen blev enstemmigt vedtaget af Randers Byråd på byrådsmøde 27. april

Randers Byråd har enstemmigt vedtaget principper for genåbning under Coronakrisen

”Vi har i Randers Byråd behandlet principperne for en genåbning for at være klar, når regeringen melder ud, hvordan kommunerne skal vende tilbage til almindelig drift, ” fortæller borgmester Torben Hansen og fortsætter:  

”Målet for åbningsplanen er, at kommunen understøtter borgere og virksomheder bedst muligt i at vende tilbage til en almindelig hverdag, at tilbud til borgerne hurtigst muligt finder tilbage i stabil drift, og at vores medarbejdere kan vende tilbage til et normalt arbejdsliv. Men det bliver i det tempo, som regeringen fastsætter efter råd fra sundhedsmyndighederne. ”

Åbningsplanen, som er udarbejdet af forvaltningen, følger de nationale retningslinjer. Bliver de nationale retningslinjer ændret, så ændres åbningsplanen også. To vigtige dokumenter følger med genåbningsplanen: En instruks i god hygiejne/at begrænse smitte samt retningslinjer for værnemidler.

”Det er klart, at vi har et skarpt fokus på at begrænse smitte, når det handler om at være i kontakt med borgere. Samtidig skal vi sikre, at genåbningen bliver fulgt af en klar og omfattende kommunikation til borgerne om genåbningen og om, hvordan borgerne skal forholde sig,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

Åbningsplanen prioriterer, at direkte borgerrettede funktioner bliver prioriteret før tværgående og udviklingsmæssige aktiviteter. Udviklingsaktiviteter skal vente indtil hverdagen er fuldt indfaset i igen – med mindre der er tale om projekter som er væsentlige for driften.

Fleksibel og hurtig myndighedsbehandling skal prioriteres højt, sådan at for eksempel erhvervslivet kan få den nødvendige betjening. Og der vil være særligt fokus på at afhjælpe den omfattende ledighed – både af hensyn til ledige og af hensyn til virksomheder, som efterspørger arbejdskraft.

Genåbningsplanen peger også på, at åbningstider i institutioner, nødpasning m.v. kan udvides, hvis flere ansatte i det private og offentlige skal arbejde forskudt af hinanden som følge af en gradvis åbning. Der skal også arbejdes videre med muligheder for elektronisk kontakt med borgerne fx med at afvikle borgermøder som videomøder eller anvendelse af informationsmøder som webinarer.

”Åbningsplanen har også fokus på medarbejderne og arbejdsmiljøet. Det skal være trygt at vende tilbage på arbejde, ligesom vi tager højde for medarbejdere i risikogrupper. Samtidig skal vi levere sikker drift af kerneopgaverne. Det er en stor ledelsesopgave, hvor vi også inddrager vores arbejdsmiljørepræsentanter tæt,” fortæller Jesper Kaas Schmidt.

Og så dikterer genåbningsplanen også, at de mange erfaringer fra krisen bliver omsat til ny læring – det kan for eksempel være at bruge nye teknologier som videomøder og webinarer.

”Her ligger potentiale til at blive mere innovative og løse opgaver på nye måder og i dialog med borgere og kollegaer. Det skal vi forstå at gribe og omsætte til praksis,” siger Jesper Kaas Schmidt.