Byråd reducerer højden på muligt etagebyggeri i det centrale Randers

Nye etageboliger ved Niels Brocks Gade i Randers må højst være 15 meter høje. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 8. februar 2021, hvor en ny lokalplan for området blev vedtaget. Lokalplanen har været i høring, og i det oprindelige forslag lå begrænsningen på 21 meter.

Det bliver nu muligt at opføre etageboliger ved Niels Brocks Gade i det centrale Randers. På mødet den 8. februar har Randers Byråd således vedtaget en ny lokalplan for området efter en længere høringsproces med borgermøde og mange høringssvar.

Og i forhold til det oprindelige forslag til en lokalplan bliver den maksimale tilladte højde på bygningerne reduceret væsentligt. Der var lagt op til en begrænsning på 21 meter, men i den endelige lokalplan er makshøjden reduceret til 15 meter.

57 høringssvar

Forslaget til en lokalplan blev sendt i høring tilbage i marts 2020, og på grund af coronanedlukningen blev høringsperioden forlænget. Undervejs har der blandt andet været afholdt online borgermøde, og forvaltningen har modtaget i alt 57 høringssvar.

Se alle høringssvar på Randers Kommunes høringsportal

Uvist om projektet gennemføres

På baggrund af beslutningen om at ændre højden har forvaltningen og Randers Byråd modtaget en besked fra den mulige bygherre, hvor der bliver gjort rede for, at projektet med den reducerede højde ifølge bygherre ikke længere er rentabelt. Det er således uvist om og i hvilket omfang byggeriet bliver gennemført.

Uanset hvad er den endelige lokalplan nu vedtaget, og det er nu op til enten bygherre eller en anden mulig investor at realisere dens muligheder.