Byråd sender forslag til boligplan på omsorgsområdet i høring

Boligplanen skal sikre pleje og demensboliger samt midlertidige opholdspladser til ældre borgere i Randers Kommune i de kommende ti år. Nu kommer et forslag til planen i høring, har byrådet besluttet på mødet den 13. juni 2022. Undervejs i høringsperioden vil forvaltningen desuden afholde borgermøde.

Nu bliver det muligt for alle at kommentere og komme med input til den plan, som skal sikre boliger til ældre borgere i Randers Kommune i de kommende ti år. På mødet den 13. juni 2022 har Randers Byråd besluttet at sende Boligplan 2023-2033 i høring frem til den 17. august 2022. Samtidig holder forvaltningen et borgermøde i løbet af august 2022.

På randers.dk/høringer kommer snarest yderligere informationer om høringen og borgermødet, ligesom du her vil kunne finde alt høringsmateriale og afgive høringssvar.

Behov for 500 ekstra plejeboliger

Centralt for boligplanens analyse og anbefalinger er det fremtidige behov for plejeboliger og midlertidige opholdspladser til ældre. Herunder også, hvordan der kan skabes gode vilkår for faglig og økonomisk bæredygtighed samtidig med, at den geografiske bæredygtighed tilgodeses. Boligplanens anbefalinger hviler også på analyser, der er fremkommet i Budgetanalysen fra 2018 og Ældreundersøgelsen fra Implement i foråret 2021.

Boligplanens analyse peger blandt andet på, at der er behov for ca. 500 ekstra plejeboliger inden 2033. Derfor vil det også være økonomisk bæredygtigt at udnytte den nuværende boligkapacitet bedre ved at omdanne nogle af de nuværende ældreboliger med mulighed for kald til plejeboliger.

Såfremt alle anbefalinger følges, skønner forvaltningen at implementeringen af Boligplan 2023-2033 vil koste omkring 174 millioner kroner over de næste ti år.

Boligplanen er som nævnt i høring frem til den 17. august. Herefter vil den komme til at indgå som en del af efterårets budgetforhandlinger.