Byråd vil udvide kapaciteten i en række dagtilbud

Der er flere pladser på vej i vuggestuer og børnehaver i Randers Kommune efter, at byrådet på mødet den 12. september 2022 har bevilget midler til ombygninger af en række dagtilbud. Det sker for at imødekomme en stigende efterspørgsel på pladser til børn i alderen 0-5 år.

På mødet den 12 september 2022 har byrådet bevilget knap 13 millioner kroner til anlægsprojekter, der primært går til at udvide kapaciteten i en række dagtilbud. Det skal bidrage til at imødekomme den stigende efterspørgsel i Randers Kommune på pladser til børn i alderen 0-5 år.

Med beslutningen bliver kapaciteten udvidet i følgende dagtilbud:

  • Børnehuset Bækkestien: 10 ekstra vuggestuepladser
  • Kristrup Børnehus: 13 ekstra vuggestuepladser
  • Børnehuset Midgaard: 7 ekstra vuggestuepladser
  • KFUMs institutioner: 14 ekstra vuggestuepladser
  • Børnehuset Æblehaven: 10 ekstra vuggestuepladser
  • Børnehuset Skovdalen: 15 ekstra børnehavepladser
  • Vuggestuen Minimax: 10 ekstra vuggestuepladser i en periode på to år samt 50 ekstra vuggestuepladser i en periode på 1 år

Mindre ombygninger

Kapacitetsudvidelserne vil ske ved at foretage mindre ombygninger, som fx ombygning af nuværende lokaler, udvidelse af toiletforhold, opsættelse af flere garderober, bygning af liggehal ved udvidelse af vuggestuekapaciteten med videre.

Tidsperspektivet for hvornår alle ovenstående pladser er færdige er endnu ikke afklaret, men de pladser til 0-2 årige børn, der hurtigst kan blive færdige, vil blive prioriteret først. Det skyldes, at kapacitetsproblemerne er størst på 0-2 års området. Forvaltningen er desuden fortsat i gang med at afdække mulighederne for at udvide kapaciteten yderligere i de eksisterende dagtilbud.  

Forventning om pladser i alle distrikter

Randers Kommune er inddelt i fem dagtilbudsdistrikter, og byrådet besluttede på mødet den 13. juni 2022 at justere pasningsgarantien, da det ikke længere var muligt at garantere plads i det distrikt barnet bor. Samtidig satte byrådet her gang i arbejdet med at finde yderligere kapacitet inden for de nuværende bygningsmæssige rammer.

Med tiltagene forventer forvaltningen, at Randers Kommune kommer nærmere en situation, hvor kommunen igen kan tilbyde pasning indenfor de fem dagtilbudsdistrikter.

Foruden kapacitetsudvidelserne i de eksisterende dagtilbud er der blandt andet også nye daginstitutioner på vej i Munkdrup og Dronningborg. Forventningen er, at de vil være klar til at åbne i henholdsvis efteråret 2023 og i januar 2025.