Byrådsmedlemmer bakker op om elevdemokratiet

Fem byrådsmedlemmer deltog torsdag d. 14. november i Rismølleskolens arbejdsdag for elevrådet. Det var til stor glæde for eleverne, der både fik mulighed for at sætte elevrådets arbejde på dagsordenen, få indblik i det politiske arbejde og stille spørgsmål til medlemmerne.

På arbejdsdagen fik elevrødderne bl.a. indblik i, hvordan hverdagen som byrådspolitiker fungerer og det politiske arbejde. De inviterede byrådsmedlemmer, Daniel Madié (C), Frida Valbjørn Christensen (Ø), Kasper Fuhr Christensen (Æ), Anne Hjortshøj (A) og Lise-Lotte Leervad Larsen (A), blev samtidig sat ind i elevrådets arbejde og målsætninger, samt hvad der optager eleverne i dagligdagen.

Udover at lade skoleelever og politikere inspirere af hinanden, bestod dagen også af en Q&A session, hvor eleverne fik lov at stille deres forberedte spørgsmål til byrådsmedlemmerne. Her var det særligt spørgsmål vedrørende længden på skoledagene, regler om mobiltelefoner og digitalisering, der optog eleverne, men også spørgsmål om klima og bæredygtighed var på dagsordenen.

”Jeg synes det er så fedt, at man dyrker demokratiet fra en tidlig alder gennem elevrådet. Det er så vigtigt at de lærer om demokrati, men også at kunne indgå i en diskussion på en god måde, og for eksempel at man ikke altid får ret. Og det var nogle rigtig spændende og relevante emner og spørgsmål, de havde med til os, særligt i forhold til mobiltelefoner i skolen og klimaspørgsmål” siger Daniel Madié (C), der er et af de byrådsmedlemmer, der deltager på dagen.

Et andet byrådsmedlem, der deltager på dagen, er Frida Valbjørn Christensen, Byrådsmedlem fra Enhedslisten. ”Jeg synes, det er rigtig spændende, at de er så engagerede og kommer med inputs til debatten” siger hun. ”Blandt andet det med, hvor lange skoledagene er og skal være, synes jeg var en rigtig god debat at tage”

Årets Elevvenlig Kommune

Randers Kommune modtog i april 2019 Danske Skoleelevers pris som Årets Elevvenlige Kommune. At være elevvenlig kommune betyder bl.a., at man prioriterer at lytte til eleverne og styrke elevdemokratiet. Dét forpligter, og derfor var det meget i Randers’ ånd, da Rismølleskolen fik besøg af fem byrådsmedlemmer på elevrådets arbejdsdag.

På dagsordenen var, udover besøget fra byrådsmedlemmerne, også skolens mobbe- og trivselsstrategi og planlægning af nye udearealer. Fordi Rismølleskolen har elevrødder på alle klassetrin, blev repræsentanter fra hele skolen hørt. De mindre elever har blandt andet lavet tegninger af, hvordan de synes det nye udeareal skal se. Efter arbejdsdagen er det op til elevrådsformanden og –næstformanden at viderebringe elevernes idéer og ønsker til skolebestyrelsen. Og det er også netop dét ansvar, der motiverer elevrødderne til at gå ind i det demokratiske arbejde.

”Jeg er med i elevrådet fordi, det er spændende at få indflydelse på, hvad der sker på skolen” fortæller elevrådets formand, Mathilde Glerup Iversen fra 8.x på Rismølleskolen, der samtidigt nævner, at hun overvejer en karriere i politik.