C.F. Møller hædret med Klimapris for ”Byen til vandet”

Byudviklingsprojektet ”Byen til Vandet” i Randers udløste torsdag den 7. november en pris til arkitektfirmaet C.F. Møller, da arkitektfirmaets forslag til klimatilpasning i Randers blev hædret med årets klimapris ved Building Awards 2019 på The Plant i København.

”Vinderen viser, hvordan klimasikring kan bidrage til både æstetik og funktionalitet i byrummet på en helt ny måde. Vinderprojektet kombinerer blandt andet spildevandsløsninger med steder for rekreativ aktivitet og naturformidling, som skaber nye naturoplevelser tæt på byen,” lød det fra juryen som begrundelsen for tildelingen af klimaprisen. Klimaprisen blev givet for hele ”Randers-pakken” bestående af Storkeengen, Klimabåndet og Byen til Vandet.

3XN var også blandt de tre finalister for Lemvig Klimalaboratorium, mens Orbicon (som er sammen med C.F. Møller om Storkeengsprojektet i Randers) var i finalen for KlimaByen i Middelfart.

Building Awards Klimaprisen gives til en virksomhed, som på nye, spændende eller innovative måder eller med helt ny konsekvens er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer.

Målet med Klimabåndet er at skabe én blå-grøn forbindelse gennem Randers by, som beskytter byen mod alvorlige oversvømmelser i fremtiden samtidig med, at den bringer naturen endnu tættere på.

Randers borgmester Torben Hansen ønsker C.F. Møller tillykke med prisen, som bekræfter ham i, at Randers Kommune har en stærk medspiller i ønsket om at klimasikre byen:

”Vi har et ønske om at klimasikre byen på en måde, der skaber merværdi ved, at løsningerne tager udgangspunkt i naturen og forbinder byen til vandet. På den måde vil klimasikringen kunne bidrage til at skabe nye attraktive byområder. Det er netop en af ambitionerne med Byen til Vandet, at klimasikring og byudvikling går hånd i hånd,” siger Torben Hansen.

Realiseringen af Klimabåndet ventes at ske i takt med realiseringen af Byen til Vandet og i tæt samarbejde med bl.a. Vandmiljø Randers. Projektet har tidligere modtaget støtte fra EU med det formål, at projektet kan vise vejen for andre kyst- og havnebyer i Danmark og EU.