Cyklist: Brug 2 Sek. mere på at orientere dig i krydset

De fleste cyklistulykker i trafikken sker i et vejkryds. Nu vil Randers Kommune og Rådet for Sikker Trafik have bilisterne og cyklisterne til at orientere sig bedre, hver gang de kører ud i et kryds.

Kampagnen skal få bilister og cyklister til at og stoppe op orientere sig i vejkryds, så der sker færre ulykker.

Cyklister kommer alt for ofte til skade i kryds som følge af dårlig eller manglende orientering. Det kan og skal der gøres noget ved, lyder det fra Randers Kommune, som er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne.

Med kampagnen “Brug 2 sek. mere på at orientere dig i krydset" opfordrer man både bilister og cyklister til at holde bedre øje med hinanden, når man kører ind i et vejkryds. For syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds.

”Vejkryds hvor cyklister og bilister møder hinanden kræver ekstra stor opmærksomhed fra begge parter.  Derfor håber jeg, at den årlige kampagne med de gule budskaber om at bruge 2. sek. mere i vejkryds, vil få flere til at sagtne farten og øge fokus for at undgå ulykker,”  siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Ulykker kan have alvorlige følger

For at få antallet af cyklistulykker ned vil både bilister og cyklister i de kommende uger møde budskabet ”Brug 2 sek. mere” på gule plakater langs veje og cykelstier og malet på asfalten i flere byer.

Når cyklister bevæger sig ud i trafikken, er der nogle helt bestemte steder, hvor det giver god mening at kigge sig ekstra godt for. Flere end to ud af tre alvorlige cyklistulykker sker nemlig i kryds, og det gør det særligt vigtigt, at både cyklister og bilister er ekstra opmærksomme og holder øje med hinanden netop her. Det er netop i mødet mellem cyklist og bil, at mange ulykker opstår.

”Når man som cyklist eller bilist skal igennem et kryds, er det afgørende, at man kigger sig grundig for, så man ikke overser en farlig situation. Derfor beder vi bilister og cyklister om at bruge to sekunder mere på at orientere sig,” siger Mathias Hjorth Frederiksen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Gode råd til cyklister:

  • Sænk farten, når du nærmer dig et kryds.
  • Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
  • Vær opmærksom på højresvingende biler bagfra og venstresvingende biler forfra.


Gode råd til bilister:

  • Brug 2 sek. mere på at orientere dig grundigt i kryds og ved sideveje.
  • Vær opmærksom på cyklister, når du skal svinge til højre eller venstre.
  • Sænk farten.

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan du se de fem mest almindelige ulykker i vejkryds: https://www.sikkertrafik.dk/kampagner/brug-2-sek-mere?id=15337#15337

Fakta:

Syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds.