Danmarks udsendte hædret i Randers

Søndag den 5. september 2021 blev den traditionelle flagdag for Danmarks udsendte igen markeret. Dagens taler var præget af tanker om indsatsen i Afghanistan samt af stor taknemmelighed for alle danske udsendtes indsats.

Borgmester Torben Hansen var blandt talerne til årets veterandag. Foto: Randers Kommune.

En smuk og varm solskinsdag satte rammen for flagdagen for Danmarks udsendte i år. Dagen startede ved mindestenen for Danmarks veteraner på Randers Havn med taler, fanekommando og orkestermusik. Her nedlagde veteraner og pårørende sammen med Randers Kommune to kranse ved mindestenen for at mindes de faldne danske veteraner.

Seancen blev efterfulgt af march til Det Gamle Rådhus, hvor højtideligheden fortsatte med taler og musik fra politiorkestret og Søndermarkens Blæseorkester. Borgmester Torben Hansen lagde an med at vise sin taknemmelighed for de danske udsendtes indsats set i lyset af situationen i Afghanistan:

"Vi oplever lige nu en vanskelig tid omkring afslutningen af Danmarks indsats i Afghanistan. Denne tid har vist, at vi kan gøre en forskel sammen, og vi kan støtte hinanden, når det er svært. Og i dag hylder vi det fællesskab og de mange danskere, som har været sendt ud til svære konflikter og katastrofer. I har gjort en fremragende og flot indsats. I har bidraget til, at tusindvis af menneskers liv og hverdag er blevet bedre - og ikke mindst reddet. I har stået for medmenneskeligheden i kaotiske situationer. Det fortjener I en stor tak og dyb anerkendelse for," sagde Torben Hansen.

Anerkendelse af de pårørende

Den årlige flagdag er i anerkendelse af alle veteraner i Danmark, som har været ude i et af verdens brændpunkter for at gøre en forskel. Det gælder lige fra sygeplejersker til soldater, hjemmeværn til læger og hundeførere og politifolk. Og dagens taler blev også brugt på at takke de pårørende.

"Også de pårørende hylder vi i dag. Forældre, ægtefæller, kærester og venner til vores veteraner. Tak for jeres styrke, jeres støtte og omsorg for vores udsendte. Det er bestemt ikke let, at være den, der bliver tilbage. Men I udgør baglandet - og jeres støtte er afgørende for vores udsendte - og typisk siger mange udsendte, at det er værre for dem derhjemme end dem, der er ude i verden," sagde Torben Hansen.

Som noget særligt uddelte kaptajn Henrik Herold og Randers Kommunes veterankoordinator Stanley Schmücker særlige børnemedaljer til to døtre af udsendte i anerkendelse af, hvor svært det er at undvære sin mor eller far, som er udsendt til i et af verdens brændpunkter.

Stærkt samarbejde om veteranindsatsen

Veterankoordinator Stanley Schmücker benyttede i sin tale muligheden for at påpege og takke det brede samarbejde om veteranindsatsen i Randers, som skaber landsdækkende opsigt blandt andet hos Veterancentret:

"Tak til alle dem, som er med til at opretholde den stærke indsats og det stærke fællesskab, vi har om veteraner i Randers. Det kan ikke lade sig gøre uden de stærke frivillige kræfter og det brede samarbejde mellem Veteran Caféen, Randers FC, Danmarks veteraner, de lokale soldater- og pårørendeforeninger og kommunen," sagde Stanley Schmücker.

Dagens taler blev afløst af et minuts stilhed for de udsendte, som ikke vendte hjem igen.

Efterfølgende bød borgmesteren på en forfriskning i Det Gamle Rådhus, fulgt af feltgudstjeneste og mindehøjtidelighed ved feltpræst Søren Dam Kjeldsen.