Danskundervisning leder til øget beskæftigelse

Flere jobsøgende vælger at tage danskundervisning for at finde vej til arbejdsmarkedet. Jobcenter Randers guider jobsøgende i retning af danskundervisning, da det forbedrer deres uddannelses- og jobmuligheder.

Mihaela Neagu er startet på sosu-hjælperuddannelsen efter at have bestået adgangsgivende fag i dansk.

Jobsøgende med manglende danskkundskaber har sværere ved at finde plads på arbejdsmarkedet. For dem kan det betale sig at følge danskundervisning.

"I Jobcenter Randers vejleder vi de jobsøgende, som har manglende danskkundskaber, i mulighederne for danskundervisning, så der åbner sig flere muligheder for job og uddannelse for dem," siger Karina Rask, leder i Jobhuset i Jobcenter Randers.

Styrkede danskkundskaber betyder også, at de jobsøgende har mulighed for at søge mod brancher, som tørster efter arbejdskraft.

"Det kan ofte være nødvendigt for jobsøgende at søge mod nye brancher, hvis de i længere tid ikke har haft held med at finde et arbejde. I jobcentret peger vi på de brancher, hvor der er gode karrieremuligheder, så de jobsøgende ved, hvor de har gode chancer. Det gælder blandt andet SOSU-området og ved at tage industrioperatøruddannelsen," siger Karina Rask.

I Jobcenter Randers får jobsøgende også træning i at rette deres profil og kompetencer mod de nuværende jobudbud.

"Vi ser mange, som er åbne over for brancheskift og at gå nye veje, fordi de bliver bevidste om, at det er en god mulighed for dem for at komme ud af ledigheden og ind på arbejdsmarkedet," siger Karina Rask.

Fra ufaglært til social- og sundhedshjælper

Mihaela Neagu er oprindeligt fra Rumænien, og da Jobcenter Randers gjorde hende opmærksom på, at der er mange jobmuligheder på SOSU-området, valgte hun at forfølge muligheden. Hun er netop begyndt at uddanne sig til social- og sundhedshjælper.

"Jeg tænkte, at sosu-uddannelsen var en god vej for mig, efter at have fået vejledning i jobcentret. Jeg er i praktik lige nu, og det kan være hårdt, men jeg kommer glad hjem, fordi jeg gør noget godt og hjælper nogen. Jeg vil gerne hjælpe alt det, jeg kan, og det her arbejde gør en stor forskel og har stor betydning for mange mennesker," siger Mihaela Neagu.

Mihaela er ufaglært og har tidligere arbejdet som rengøringsassistent. Gennem sin jobkonsulent Birthe Plockross Westrup hos Jobcenter Randers blev hun vejledt i, hvordan hun kunne blive optaget på uddannelsen. Det bestod i, at hun måtte tage adgangsgivende fag i dansk og matematik på Sprogcenter Randers og Daghøjskolen i Randers. Efter en flot eksamen blev hun tilbudt en uddannelse på Randers Social og Sundhedsskole.

"Når jeg er færdig på sosu-hjælperuddannelsen, håber jeg på at videreuddanne mig til assistent. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer efter det," siger Mihaela Neagu.

Ifølge jobkonsulent og vejleder i Jobcenter Randers, Birthe Plockross Westrup, er Mihaela godt sikret i forhold til at finde et job:

"Mihaela er et eksempel på, at vores fokus på opkvalificering kan rykke borgere fra ledighed til brancher, som tørster efter arbejdskraft. Vi gjorde Mihaela opmærksom på uddannelsesmuligheden, og nu er hun på vej mod en branche med rigtig mange jobmuligheder," siger Birthe Plockross Westrup.