De frivillige sætter ny rekord!

Da fristen for ansøgninger til Landsbypuljen udløb d. 8 oktober, havde forvaltningen modtaget over 30 ansøgningen, som samlet har søgt om tilsagn for over 2 millioner kroner. Sammenlignet med årets første runde, var der kun syv ansøgninger.

Med så mange ansøgninger, er der lagt op til en god debat i Landdistriktsudvalget, når der d. 20 november skal tages stilling til, hvem der skal modtage tilsagn. Projekterne spænder bredt fra ansøgninger om at lave forprojekter til forsamlingshuse og haller til belysning og byforskønnelse.

Selvom ikke alle ansøgninger vil kunne imødekommes helt, er det et tegn på, at der er godt gang i udviklingen af områderne uden for Randers by. De lokale ildsjæle har taget arbejdshandskerne på for at gøre deres områder endnu mere attraktive at bo og leve i.

Ved at få støtten gennem pulje midler og ikke blot vente på at tingene sker for en selv og ens område, har den enkelte også langt større indflydelse på, hvordan et givent område udvikler sig.

Interessen for at søge midler til forskellige projekter i ens nær områder var også tydelig, da der fornyeligt blev afholdt fundraiser kursus, hvor mere end 60 deltog, enten som medlem af en sportsforening, borgerforening eller bare fordi man havde en god idé.