Der foretages nu udlæg for skyldig ejendomsskat

I perioden 28. september 2020 – 9. oktober 2020 i tidsrummet kl. 08.30-13.00 foretages der udlæg i din ejendom med henblik på at overgive ejendommen til tvangsauktion.

Hvis du ikke har betalt din ejendomsskat til tiden, så har du modtaget eller vil du modtage en underretning med den nøjagtige dato og tidspunkt for udlægsforretningen i din ejendom.

Udlægsforretningen finder sted på fogedens kontor på Laksetorvet. Du behøver ikke at give møde. Hvis du ønsker at give møde, så skal du give besked om dette senest dagen før på telefon.

Hvis du ønsker at undgå, at der bliver foretaget udlæg i din ejendom for skyldig ejendomsskat og fortrinsberettiget krav, skal restancen indbetales straks.

Kommunen er lukket for adgang pga. COVID-19, medmindre man har en aftale. Så det er derfor vigtigt, at du kontakter Betalingskontoret først. Henvendelse vedr. udlægsforretninger/ejendomsskat kan ske til Betalingskontoret@randers.dk eller pr. telefon til 8915 1176 eller 8915 1971.

Øvrige henvendelser til Betalingskontoret skal ske skriftligt til Betalingskontoret@randers.dk.

Du kan se, hvad du skylder til kommunen her.