Derfor er det vigtigt, hvordan du har det

5.000 borgere i Randers Kommune er blevet bedt om at udfylde spørgeskemaet ”Hvordan har du det” fra Region Midtjylland. Indtil nu har knap 50 procent af de udvalgte borgere indsendt et udfyldt skema. Louise Høeg opfordrer flere til at svare, fordi resultatet af undersøgelsen bliver brugt som vigtigt pejlemærke, når fremtidens sundhedstilbud skal formes.

Er der kommet flere rygere eller flere overvægtige? Er vi blevet mere ensomme, eller mangler vi mest af alt at få rørt os noget mere i hverdagen? Hvis 0066remtidens sundhedstilbud skal passe til borgerne i Randers Kommune, så har politikerne brug for at vide, hvor behovet er størst. Og det kan spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?” give svaret på.

”Jeg håber inderligt, at man vil tage sig tid til at udfylde skemaet og sende det retur, hvis man er blandt de udvalgte, der har fået det fra Region Midtjylland. Vi støtter os utrolig meget til denne undersøgelse, når vi skal lave sundhedspolitik og fordele midler på sundhedsområdet i Randers Kommune,” siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, og fortsætter:

”Undersøgelsen er vores absolut bedste mulighed for at få et indblik i borgernes sundhedstilstand. Vi mangler stadig en del besvarelser fra de unge mellem 16 og 34, så hvis man har større børn, så må man gerne forhøre sig, om de skulle have fået skemaet,” lyder opfordringen fra Louise Høeg.

Netop nu i slutningen af marts 2021 bliver skemaet sendt igen pr. brevpost til dem, der endnu ikke har svaret. Blandt besvarelserne bliver der desuden trukket lod om tre gavekort på hhv. 3.000 kr., 7.000 kr. og 10.000 kr. Man kan læse mere om undersøgelsen på Region Midtjyllands hjemmeside.