Det nye grønne og blå Østervold åbner 8. juli

Nu kan du se frem til, at Randers får et nyt grønt og blåt byrum, når det nye Østervold åbner 8. juli. I Randers Festuge er der åbningsfest

Vand i stort bassin flankeret af bygninger på begge sider og med udsigt op mod toppen af Thors bakke i Randers

Efter 7 måneders anlægsarbejde er det nye regnvandsbassin og det grønne byrum med terrasser og beplantning ved at stå færdigt. Den 8. juli 2021 bliver hegnet omkring området væltet. Den officielle åbningsfest bliver dog først i Randers Festuge.

"Regnvandsbassinet er første skridt på vores rejse hen mod at bringe by og vand tættere på hinanden, og det er dermed også en af de første etaper i Flodbyen Randers. Vores nye bassinområde på Østervold indfrier målet om at øge adgangen til vand og grønne områder for alle," fortæller borgmester i Randers Kommune Torben Hansen

Direktør i Vandmiljø Randers Peter Christensen er enig:

"Jeg håber, at alle vil glæde sig over den mere indbydende og charmerende plads på Østervold, samtidig med at hele området er bedre sikret mod oversvømmelser gennem de nye klimaløsninger. De nye og forbedrede rekreative forhold gør forhåbentlig, at borgere og besøgende vil benytte Østervold endnu mere."

Åbning med festlige gravemaskiner

Når hegnet lægges ned den 8. juli, er det tegn på, at arbejdet er færdigt. Et område ved Red Fall vil mangle belægning, men vil stå helt klar til åbningsdagen i august 2021. Håndteringen af det store arbejde står de to projektledere, Kim Kolstrup fra Randers Kommune og Susanne Jensen fra Vandmiljø Randers for. Og det er en stor dag for de to, når hegnet bliver væltet. For det markerer, at der nu er adgang til området, og derfor vil der både være flag og balloner på maskinerne. Men den store festligholdelse sker 16. august 2021 i Randers Festuge.

En af træterrasserne med træmøbler omkranset af grønt og ud mod bassinkant på Østervold

Sommer på nyt grønt og blåt Østervold

Selvom hegnet fra den 8. juli er væk kan vandet ikke bruges til en kølig dukkert. For vandet består af regnvand der inden det når frem til bassinet har vasket for eksempel fortove rene eller taget fugleklatterne fra hustagene med sig. Så lad være. 

Åbningsfest i Randers Festuge

"Det nye grønne byrum med synligt vand bliver et kæmpe plus for byen. Vi viser både, hvordan vi fremover kan håndtere også store mængder regnvand i midtbyen, og samtidig bruger vi vandet til at etablere et grønt og blåt område til gavn og glæde for os alle. Der er plads til velvære, fællesskab og oplevelser. Jeg ser frem til at fejre byrummet i august og vil indtil da nyde det nye Østervold og håber, andre vil gøre det samme hen over sommeren, siger borgmester Torben Hansen.

Coronapandemien har givet flere bump på vejen for anlæggelsen af de rekreative områder, som endnu ikke står helt klar. Åbningen af området venter derfor til august. 

"Det er vigtigt, at åbningsdagen kan blive for alle, og ikke kun en udvalgt skare. Sammen skal vi fejre vores nye plads. Og det vil vi gøre, så godt som det nu kan lade sig gøre med afsæt i, at vi også overholder de restriktioner, som gælder på det tidspunkt,  siger Torben Hansen

Den officielle åbningsdag for bassinet og pladsen i bunden af Østervold er planlagt til den 16. august. i starten af Randers Festuge.  Endeligt program vil blive offentliggjort i uge 31.