Detailhandel-tillæg til kommuneplanen kommer i høring

Et flertal besluttede på byrådsmødet den 18. november, at sætte et tillæg til Kommuneplan 2017 i høring.

Tillægget omhandler generelle rettelser af kommunens mål for detailhandel. Tillægget skal sikre, at Kommuneplan 2017 er i overensstemmelse med Den moderniserede Planlov, som trådte i kraft for hele landet 15. juni 2017. 

Tillægget om kommunens nye mål for detailhandel indbefatter blandt andet en stigning i den maksimale størrelse på dagligvarebutikker fra 3.500 - 5.000 kvadratmeter og ændrede mål for etablering af nye aflastningscentre og overdækkede butikscentre i Paderup.