Digital dannelse i vuggestue og børnehave

iPads er ikke kun til stillesiddende aktiviteter. Det ved børnene i Børnehuset Overvænget. Her er de i løbet af sommeren i gang med et forløb om natur og dyreliv, hvor de bruger iPads og digital teknologi som et aktivt læringsredskab.

I Børnehuset Overvænget har pædagogerne stort fokus på børnenes digitale dannelse. Her arbejder de med at udvikle børnenes tilgang til digitale medier ved at bringe medielege med ud i naturen. Et forløb, der giver børnene en udvidet forståelse for teknologiens anvendelsesmuligheder.

"Rundt omkring på legepladsen har vi har hængt QR-koder op. Når børnene tager deres iPads med ud på legepladsen, kan de scanne koderne, og så kommer der et dyrebillede frem på skærmen. Rundt på legepladsen har vi så gemt billeder af dyrene, som børnene kan gå på opdagelse efter," fortæller Anne Blegvad Nielsen, som er pædagog i Børnehuset Overvænget og fortsætter:

"Ved at bringe medielege med ud i naturen, lærer børnene på en helt anden måde. De får en anden erfaring, når de har hele kroppen med og ikke bare skal sidde og kigge på en iPad. På den måde bliver iPad'en meget mere end en film- og spillemaskine, fordi den også bliver et vigtigt redskab til læring og udvikling".

Fra forbrugere til udviklere

Projektet med QR-scannere er med til at udfolde børnenes nysgerrighed på naturen. Projektet skal samtidig bidrage til at vække børnenes interesse for teknologiens produktive anvendelsesmuligheder.

"Børnene er jo en generation, der skal være med til at udvikle den digitale fremtid. Derfor vil vi rigtig gerne lære børnene tidligt, hvordan de kan være med til at udvikle teknologi i stedet for kun at forbruge af den. Når de får mulighed for at lege med teknologien, bliver det langt mere naturligt for dem. Samtidig oplever vi, at det er med til at udfolde deres nysgerrighed, når de selv får mulighed for at gå på opdagelse med iPads og udforske de muligheder, der gemmer sig der," fortæller Julie Gulløve, som er pædagogisk leder i Børnehaven Overvænget.

Børnehuset Overvænget oplever, at projektet møder stor opbakning fra forældrene. De erfarer også, at det bliver mere naturligt for børnene at være med til at udvikle og eksperimentere, når de får mulighed for at gøre det gennem leg.

"Som en del af det digitale naturprojekt udstyrer vi også børnene med små digitale mikroskoper, som de kan holde hen foran forskellige dyr, de finder i naturen. Når de holder mikroskopet hen over et dyr, bliver der sendt et billede af dyret til iPad'en. Så kan vi efterfølgende tale om de dyr, de finder, når vi er samlet inde i børnehaven igen. Det opmuntrer børnene til en mere eksperimenterende og nysgerrig tilgang til læring," fortæller Julie Gulløve.

QR-koderne hænger rundt på legepladsen i hele sommerperioden, så de kan motivere børnene til at udvikle deres nysgerrighed og gå på opdagelse på legepladsen.