E45 skal udvides hele vejen fra Aarhus N til Randers N

I forbindelse med en udvidelse af Østjyske Motorvej, E45, langs det østjyske bybånd er det afgørende, at det også gælder fra Aarhus N til Randers N. Samtidig bør der laves en ny motorvejstilkørsel ved Fladbrovej og risikoen for stormflod bliver undervurderet. Det mener Randers Kommune.

Lige nu er tre VVM-undersøgelser af en udvidelse af Østjyske Motorvej E45 til tre spor på strækningen fra Vejle til Randers N i høring. Men i undersøgelsernes resumé fremgår de samfundsøkonomiske gevinster ved en samlet udvidelse af Østjyske Motorvej til tre spor fra Vejle til Randers N ikke tydeligt.

Læs Randers Kommunes høringssvar til Vejdirektoratet

En udvidelse er samfundsøkonomisk rentabel

"Vi undrer os over, at de samfundsøkonomiske effekter er delt op på de tre VVM-redegørelser. Vejnettet hænger sammen og det er den samlede samfundsøkonomiske gevinst, der er interessant og den viser, at en samlet udvidelse på hele strækningen fra Vejle til Randers N er økonomisk rentabel allerede fra 2030. Det burde fremgå tydeligt, " siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Og det gør det ikke. I stedet er VVM-rapporten delt op sådan, at en væsentlig oplysning om, at det er rentabelt at udvide motorvejen til tre spor fra Aarhus N til Randers N ikke blevet en del af resumeet. I beregningerne af omkostningerne under anlægsperioden er der desuden taget udgangspunkt i at hastigheden på en del af denne strækning skal sættes ned fra 130km/t og 110km/t til 80km/t. Et forhold der også undrer Randers Kommune.

"Alle der kører på strækningen ved, at man sjældent når de 130km/t, så når man bruger en nedsættelse af hastigheden som argument for, at generne ved at anlægge et ekstra spor er store, så har man glemt, at den faktisk kørte hastighed allerede er nedsat. Dermed vil generne ved at udvide være mindre og den samfundsøkonomiske gevinst blive større. Afsættet i rapporten er i min optik dermed ikke reelt," siger Torben Hansen.

Ny motorvejstilkørsel

Samtidig peger Randers Kommune på , at muligheden for en ny motorvejstilkørsel ved Fladbrovej skal undersøges.

Ifølge Vejdirektoratets analyse vil det være nødvendigt at udvide tilkørselsanlæggene Randers C og de omkringliggende kryds for at undgå at trafikken sander til. Men Randers Kommune mener, at trafikken i området bliver mere belastet end Vejdirektoratet forudser. Ikke mindst fordi der også er gang i at etablere nye boligområder i både Hornbæk og Stevnstrup/Langå.

"Vi kan konstatere, at Vejdirektoratet i VVM-undersøgelsen fastslår, at den eksisterende tilkørsel ved Randers C og de omkringliggende kryds ikke vil kunne afvikle trafikken tilfredsstillende i fremtiden. Men eneste løsning, der bliver nævnt i VVM'en er en større ombygning af kryds og tilkørsel. Vi opfordrer i stedet til, at muligheden for en ekstra tilslutning til E45 i sydgående retning ved Fladbrovej undersøges i forbindelse med VVM'en og, at der udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse heraf. For måske er det en bedre løsning," siger Torben Hansen.

Mere fokus på klimasikring og støjskærm

Endelig peger Randers Kommune i høringssvaret også på behovene for støjafskærmning på strækningen Aarhus N - Randers N og ikke mindst peges også på behovet for klimasikring af motorvejsbroen over Gudenåen.

"Vi mener ganske enkelt, at Vejdirektoratet undervurderer risikoen for stormflod. Der er en reel risiko for, at motorvejsbroen over Gudenåen bliver oversvømmet. Sker det vil Randers Bro også være oversvømmet, og derved er der ingen broforbindelse over Gudenåen. Det må ikke ske," siger Torben Hansen, der opfordrer til at klimasikring kommer på dagsordenen.

Randers Kommune har formelt afgivet høringssvaret til Vejdirektoratet efter byrådets behandling af det på mødet den 7. september. Høringsfristen er 20. september.

Ud over Randers Kommune har også flere lokale virksomheder afgivet høringssvar om behovet for en udvidelse af Østjyske Motorvej E45 til tre spor.