Elever er vilde med ny cykelbane på Fårup Skole

I foråret 2019 fik Fårup Skole og Børneby en stor permanent cykelbane og en ny cykelhøj med tunnel, der er idéudviklet af elever i 3. klasse. Banen er blevet en succes. Eleverne boltrer sig flittigt på cykelbanen i idrætstimer og frikvarterer, hvor de leger cykelfærdigheder ind i kroppen:

Tunnelen gennem cykelhøjen er en populær aktivitet på Fårup Skole.

"Cykelbanen har motiveret flere af de yngste elever til at cykle til skole, efter at de har fået mulighed for at bruge cyklen i frikvartererne. De er vilde med det, selv om aktiviteten kan give nogle knubs, hvis de ruller af cyklen, når de cykler ned af højen," fortæller  Annika Mølgaard Jørgensen, der er lærer på Fårup Skole.

Cykelaktiviteter øger leg og læring

Fårup Skole og Børneby er med i Randers Kommunes cykelprojekt ”Sikre skolekorridorer.” Projektet skal gøre det mere trygt og sikkert for eleverne at gå og cykle til skole. I Fårup bliver der udover en cykelbane og cykelhøj anlagt en ny cykelsti på Poppelvænget. Derudover har 3. klasserne på skolen deltaget i flere cykelworkshop, hvor de har været med til at idéudvikle skolens nye cykelbane og cykelhøj:

"Vi er glade for de nye cykelfaciliteter på Fårup skole, for cyklen er et godt redskab til både leg og undervisning," siger Annika Mølgaard Jørgensen og uddyber:

"Cykellegene i frikvartererne er bindeleddet for mange nye legekonstellationer mellem børn, der normalt ikke leger sammen. Samtidig udfordrer cykelaktiviteterne i idrætstimerne børnenes motoriske færdigheder, så de bliver bedre til at balancere, standse og manøvrere på en cykel. Færdigheder, der gør dem til sikre cyklister, og som forhåbentligt motiverer endnu flere elever til at cykle til skole," siger Annika Mølgaard Jørgensen.

Nyt cykelregnskab: Indsatser på skoler virker.

I 2019 ruller cykelprojektet ”Sikre Skolekorridorer” på skoler i Fårup, Spentrup og Harridslev, der skal få flere elever til at springe på cyklerne til skole. Randers Cykelby har gennem flere år med  succes lavet andre cykelprojekter i et samarbejde med flere skoler i Randers Kommune:

"Det nye cykelregnskab for 2018 viser, at det nytter at lave forskellige cykeltiltag for at få flere elever til at træde i pedalerne til skole og fritidsinteresser. Det er derfor meget tilfredsstillende, at Fårup Skole og Børneby er i fuld gang med at arbejde videre med cykelprojektet, så endnu flere elever begynder at cykle til skole. Det er jo i barndommen, at de gode cykelvaner grundlægges, så flere børn og unge får et sundere og mere aktivt liv," siger Birgit Berggrein, projektleder for Randers Cykelby.

Fakta

I cykelprojektet "Sikre skolekorridorer" i Fårup, Spentrup og Harridslev samarbejder Randers Kommune med Fårup Skole og Børneby, Blicherskolen og Korshøjskolen om undervisning af elever i sikker trafik i skoletiden. Samtidig har kommunen etableret sikre korridorer ved at anlægge nye stier eller 40 kilometer zone med fartdæmpere for at nedsætte hastigheden i de tre byer.

Den nye cykelbane giver eleverne mulighed for at øve cykelfærdigheder ind i kroppen i frikvartererne.