Erhvervsledere i Randers går forrest for social ansvarlighed

12 ledere fra virksomheder i Randers kommune vejleder andre lokale ledere i social ansvarlighed på arbejdspladsen. Ledermentorerne deler ud af en bred vifte af ledelsesredskaber, som skaber mere rummelighed og mangfoldighed på arbejdspladsen - til gavn for virksomheder og ansatte.

Ledermentorerne mødes for at finde inspiration til CSR og rummelighed på arbejdspladsen. Senest mødtes de hos Vandmiljø Randers for at diskutere, hvordan ledere bedst håndterer stress hos sine medarbejdere. Foto: Randers Kommune.

CSR eller Corporate Social Responsibility - som på dansk betyder socialt ansvarlig virksomhedsdrift - er en tendens, som fortsat er i fremdrift inden for virksomhedsorganisation og ledelse. Det gælder også hos ledere i private og offentlige virksomheder i Randers kommune. Nu kan ledere få gratis vejledning hos de 12 ledermentorer, som giver råd om CSR og ledelse.

"Ledermentorerne er erfarne personaleledere og giver råd og vejledning i forhold til konkrete problemstillinger inden for fastholdelse af egne medarbejdere og rekruttering af kandidater, som kan have udfordringer med at varetage et ordinært job," siger Tine Arensbach, virksomhedsservicechef ved Jobcenter Randers Erhverv i Randers Kommune, som faciliterer mentorprojektet sammen med Dansk Handicap Forbund.

Udviklet i Randers

Ledermentorkonceptet er udviklet i Randers, og er det første af sin art i Danmark, og udbredes nu til flere kommuner. Det øgede fokus kommer virksomheder og deres ansatte til gode ifølge Tine Arensbach:

"Fokus på CSR og rummelighed skaber stor værdi for virksomheder og organisationer af flere årsager. Det er med til at sikre bedre fastholdelse af medarbejdere ved hjælp af sund og nær medarbejderkontakt. Samtidigt er det med til at styrke arbejdspladsernes renommé både hos kunder og jobsøgende, som bliver tiltrukket af, at virksomhederne behandler sine medarbejdere godt og gør noget godt for lokalsamfundet - fx ved at ansætte folk på kanten af arbejdsmarkedet i fleksjob eller skånejob."

De 12 ledermentorer repræsenterer et bredt spektrum af brancher lokaliseret i Randers kommune herunder transportvirksomheder, industri, lager, butikker, skoler og børneinstitutioner.

"Mentorerne kommer fra forskellige offentlige og private virksomheder og har erfaring med forskellige ledelsesdilemmaer, og det betyder, at andre ledere kan få relevante råd og vejledning uanset hvilken virksomhed eller organisation, de er leder i til dagligt," siger Tine Arensbach.

Ny inspiration fire gange om året

Ledermentorerne mødes fire gange om året for at inspirere hinanden og udvikle sig som mentorer. Senest mødtes de tirsdag 15. juni hos én af de 12 ledermentorer, Marianne Slot, chef for HR, kommunikation og IT i vandselskabet Vandmiljø Randers. Hun er stolt af at arbejde med social ansvarlighed på arbejdspladsen:

"Det er meget givende, når vi får et menneske, som har haft det svært på arbejdsmarkedet, til at opleve succes. I Vandmiljø Randers tager vi sårbare borgere på kanten af arbejdsmarkedet ind, når muligheden byder sig, og for os er det vigtigt at lade alle være en del af fællesskabet og være en ligeværdig kollega uanset om man er i praktik eller fleksjob," fortæller Marianne Slot. Hun glæder sig over muligheden for at give den viden og erfaring, hun har tilegnet sig om at skabe rummelige arbejdspladser, videre til andre erhvervsledere.

"Jeg er glad for at være en del af det her vigtige initiativ, som forhåbentligt kan inspirere og give den nødvendige sparring til andre ambitiøse ledere, så vi får gjort det endnu mere populært at skabe mere rummelige og socialt ansvarlige arbejdspladser," forklarer Marianne Slot.

Læs mere om ledermentorerne og hvad de kan tilbyde her.