Event: Farvel og tobak til røg på uddannelser

Der var gang i måling af kulilte og vejledning om rygestop, da studerende i Paderup lagde vejen forbi Randers Sundhedscenters oplysningstelt om Tobaksfri Skoletid en efterårsdag i oktober.

Søren Jørgensen, der er studerende på Randers Social- og Sundhedsskole, fik målt sit kuliltetal ved eventen for uddannelsesinstitutioner i Paderup.

Siden august 2021 har det ved lov været forbudt for alle elever og ansatte på skoler og uddannelsessteder i Danmark at ryge både inde og ude. Randers Sundhedscenter har i et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Randers støttet op om Tobaksfri Skoletid med events på uddannelser i Randers med masser af oplysning, vejledning og tilbud om rygestop til studerende på skoler og uddannelser:

”Der er stor interesse for vore arrangementer på uddannelsesstederne. Vi har haft mange studerende til vore workshops. Flere er begyndt at følge os på Instagram, og vi har allerede gennemført et rygestop-kursus på et uddannelsessted med succes,”  fortæller Jannie Martensen, projektleder fra Randers Sundhedscenter.

Afhængighed er svær at slippe

Én af de mange studerende, der fik målt sit kultiltetal ved eventen i Paderup, var Søren Jørgensen. Han er studerende på Randers Social- og Sundhedsskole i Paderup:

”Jeg har selv røget, men blev røgfri for et par år siden via et rygestopkursus. Jeg håber, at det store fokus på Tobaksfri Skoletid vil få mange af mine medstuderende til at stoppe med at ryge,”  siger Søren Jørgensen og fortsætter:

”Mit uddannelsessted har længe haft fokus på rygning og de skadelige virkninger, som det har på helbredet. Men det er vanskeligt. Vanen og afhængigheden er svær at slippe af med. Det er mærkeligt, for i vores arbejde konfronteres vi med mange ældre, der har KOL, så vi kan jo se konsekvenserne af rygning. ”  

Samarbejde på tværs om rygestop

Eventen om Tobaksfri Skoletid var også henvendt til studerende på Tradium i Paderup:

” Vi er meget glade for det tværgående samarbejde med Randers Sundhedscenter og de andre uddannelsesinstitutioner i Paderup om Tobaksfri Skoletid.  Vi er i gang med at planlægge fælles rygestop kurser i på uddannelsesstederne. Jeg ser meget frem til samarbejdet, så vi kan indfri de nationale mål om at gøre ungdommen røgfri i 2030,” siger Mads Kirk, uddannelsesleder på Tradium i Paderup.

Fakta

Det er Randers Sundhedscenter, der står for projektledelsen af pilotprojektet Tobaksfri Skoletid i et samarbejde med udvalgte skoler i Randers Kommune. Projektet bruger elementer fra Sundhedsstyrelsens kampagne ”But Why” for at nå de unge. Følg projektet på Instagram  #butwhy_randers 

Der var stor interesse blandt de studerende i Paderup for at høre om rygestopkurser, og hvilke konsekvenser det har for kroppen at ryge.