Færre tomme butikslokaler i Randers midtby

Antallet af tomme butiks- og erhvervslokaler i Randers midtby falder fortsat, viser en ny undersøgelse, som Randers Kommune har foretaget. Det glæder Udviklingsudvalget.

Antallet af tomme butikslokaler falder i Randers Midtby

”Det er en rigtig god nyhed. Jeg kan konstatere, at det går markant frem i Brødregade og Rådhusstræde, hvor vi nu står i den situation, at det er vanskeligt at finde ledige lokaler,” siger Christian Brøns, formand for Udviklingsudvalget.

I maj 2018 blev der registreret 46 tomme butiks- og erhvervslokaler i stueetagen i midtbyen. I november 2018 faldt det til 41 og i november 2019 blev registreret 39 tomme butiks- og erhvervslokaler.

Mette Bræmer-Jensen, citychef i Randers cityforening oplever også en stigende interesse og positiv stemning

”Det går støt og roligt fremad. Vi ser både, at der er flere og flere lokaler under ombygning og, at antallet af tomme butiks- og erhvervslokaler falder. Med vores fælles strategi for udviklingen af Randers midtby er jeg ikke i tvivl om, at Randers Midtby bliver endnu mere attraktiv,” siger hun.

Samlet set er der ganske få tomme lejemål i de centrale handelsgader bortset fra Middelgade, der i stigende grad fremstår funktionstømt og med manglende vedligeholdelse.

Udvalget har netop behandlet emnet og på samme møde så udvalget på principperne for en ny kommuneplanlægning og lokalplanlægning af Randers midtby. Principperne skal understøtte en levende midtby, koncentrere bymidtens handelsområde til nord for Randers fjord og at der samtidig bliver flere muligheder for at bo i midtbyen – også i stueetagen.