Ferie-legat til børn med handicap

Der kan nu søges legater fra Helga Sørensens Fond til hjælp for handicappede børn i Randers-området.

Det er nu muligt at søge om et legat fra Helga Sørensens Fond til handicappede børn. Legatet gives som tilskud til afholdelse af sommerferie for børn med handicap.

Der uddeles ca. 10.000 kr.

Ansøgningsskemaer udleveres fra Borgerservice, Odinsgade 12, 8900 Randers C eller du kan udfylde ansøgningsskema til Helga Sørensens legat her.

Det udfyldte ansøgningsskema skal indsendes i underskrevet stand til:

Randers Kommune, Social og Arbejdsmarked, Sekretariatet, Laksetorvet, 8900 Randers C senest den 5. april 2019.