Festdag med indvielse af Børnehuset Birkebos nye lokaler

Børnehuset Birkebo har i sommerhalvåret været igennem en ombygning, og i dag tirsdag den 14. august står den på officiel indvielse af de nye lokaler. Ombygningen skaber en bedre sammenhæng på tværs af institutionen, og samtidig understøtter den børnehusets arbejde med motorik og bevægelse.

Børn og forældre til festlig fejring i Birkebo

”Vi er utrolig glade for, at vi endelig kan vise vores nye lokaler frem. Det er en proces, der har været længe undervejs, og vi er simpelthen så glade for det færdige resultatet. Med vores nye ombygning har vi fået skabt en bedre udnyttelse af vores arealer, hvor der er kommet mere plads til børnene. Det er en ombygning, som er med til at skabe en større sammenhæng mellem stuerne og børnene, så det understøtter et rigtig godt børnemiljø,” fortæller Sussi Eva Steenfeldt, pædagogisk leder i Børnehuset Birkebo.

Ombygningen består først og fremmest i, at Børnehuset Birkebo har fået slået en række små rum sammen til et lokale midt i børnehuset. Det er blevet til en ny stue for børnehusets ældste børn, som tidligere har holdt til i et lokale i den anden ende af børnehuset.

”Tanken bag at flytte storbørnsgruppen tættere på de andre stuer var, at vi gerne ville skabe en endnu større sammenhæng på tværs af både børn og medarbejdere i institutionen. Når børnene befinder sig mere i de samme områder, har de større mulighed for at se hinanden og blive inspireret til aktiviteter. Vi kan allerede nu se, at de små børn ofte står uden for den nye stue og lurer på, hvad de store børn mon laver. Det er sundt for dem, fordi de så bliver mere nysgerrige på, hvad der sker i storbørnsgrupperne,” siger Sussi Eva Steenfeldt.

Med den nye stue har Børnehuset Birkebo også fået mulighed for at lave et multirum. Et rum hvor både vuggestue- og børnehavebørn kan samles og blive udfordret motorisk.

”Vi har altid haft et stort fokus på at arbejde med motorik og bevægelse, men med det nye multirum har vi fået nogle rammer, der bedre understøtter det arbejde. Det giver mere plads til store armbevægelser og fysisk udfoldelse, og det kommer til at styrke børnenes motoriske udvikling i endnu højere grad” fortæller Sussi Eva Steenfeldt.

Flere fejringer i én

Der er mange ting at fejre i Børnehuset Birkebo. Indvielsen af børnehusets nye lokaler er nemlig slået sammen med en guldfest, som markerer, at børnehuset er i superligaen, hvad angår økologisk mad.

”Tilbage i foråret modtog vi det økologiske spisemærke i guld. Mærket betyder, at 90-100% af den mad, der bliver lavet her i børnehuset, er økologisk. Der ligger en stor og målrettet indsats til grund for, at vi har fået det økologiske guldmærke. Det kan vi takke vores medarbejdere for. Og det skal selvfølgelig fejres. På grund af ombygning havde vi ikke lejlighed til at holde guldfesten, da vi modtog mærket i foråret. Derfor besluttede vi at slå indvielsen af de nye lokaler sammen med en guldfest,” fortæller Sussi Eva Steenfeldt og fortsætter:

”Vi er sikre på, at vores fælles beslutning om at sætte ombygningen i værk vil komme hele børnehuset til gavn. På medarbejderniveau har det også stor betydning, at stuerne ligger tættere på hinanden, for det er med til at understøtte den faglige sparring og fællesskabet generelt,” fortæller Sussi Eva Steenfeldt.