Fire institutioner i Randers får 10 millioner

Pengene er en del af børnepakken fra Børne- og Socialministeriet. Mere end 500 institutioner har søgt pengene til en indsats for sårbare børn. 100 institutioner har netop fået tildelt penge. Heriblandt er institutionerne Børnehaven Dragonvej, Dagtilbud Jennumparken, Den Selvejende Institution Glentevej og KFUM's Institutioner i Randers. Tilsammen får de 2,5 mio. kr. om året de næste fire år. I alt 10 mio. kr.

”Det er en rigtig god nyhed. Nøglen til at løfte alle børn ind i fællesskabet og bryde social arv ligger i en tidlig indsats, især i barnets første fem leveår. Pengene betyder, at de fire institutioner kan styrke den tidlige indsats, vi lægger meget stor vægt på. Det svarer til, at der kan ansættes flere hænder til at støtte op for eksempel med en indsats inden for motorisk og sproglig udvikling,” siger Anders Buhl-Christensen, formand for Børne- og Familieudvalget i Randers Kommune.

Ifølge Børne- og Socialministeriet svarer midlerne til cirka 50.000 kr. pr. barn pr. år. Og de institutioner, der har fået midler har i gennemsnit 46 procent børn, som er i en udsat position baseret på, at børnene får enten økonomisk eller social friplads.

”Pengene gør det muligt, at vores fire institutioner kan gøre en endnu stærkere indsats for at styrke hvert barns mulighed for at være med i fællesskabet. Hjælper vi for eksempel et barn med tidligt at tale, at være nysgerrige og med at indgå i leg, så klarer børnene sig bedre i fællesskabet, og de klarer sig bedre i livet,” siger Dorte Brøns, børnechef i Randers Kommune.