Flere cykelstier og sikre skolekorridorer

Skoleelever og aktive cykelpendlere i Langå og Randers kan se frem til at rulle af sted på nye cykelstier. Byrådet i Randers har netop vedtaget at bruge 5.4 millioner til flere sikre cykelveje for store og små pedalatleter.

Flere pendlere og skoleelever kan nu rulle af sted på nye cykelstier i Randers og Langå

I marts 2020 besluttede Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune en overordnet strategi for cykelstinettet. Den indebærer, at stinet og -ruter opdeles efter funktion i forhold til, om stierne fungerer som hovedstier, skolekorridorer, som rekreative stier og/eller indgår i cykelruter.

Ud fra den nye strategi havde forvaltningen udarbejdet forslag til, hvordan pengene til kommende cykelstiprojekter kan anvendes. Forvaltningen havde foreslået fire ”pakker” med cykelstiprojekter, som byrådet kunne vælge imellem. Byrådet valgte på et byrådsmøde i november 2020 at give penge til en ”pakke” med nye cykelstier ved flere skoler og etablering af 2 minus 1 veje for årene 2020-2021:

”Vi har valgt en pakke med cykelstier og tiltag, der både skaber øget sikkerhed og fremkommelig for rigtig mange cykelpendlere, og som samtidig skaber en mere tryg og sikker skolevej for elever på flere skoler,” forklarer Frank Nørgaard, formand for miljø- og teknikudvalget.

De nye skolekorridorer glæder ikke mindst Steen Bundgaard, formand for Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune:

”En sikker skolevej er afgørende for, at forældre lader deres børn gå eller cykle til skole. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer at gøre skolevejen sikker, så endnu flere elever selv kan transportere sig til undervisning,”  siger Steen Bundgaard.

Nye cykelstiltag:

  • Dobbeltrettet cykelsti langs Jebjergvej mellem Langå og Jebjerg. Skolekorridor til Langå Skole.
  • Rådmands Boulevard i Randers får sammenhængende cykelsti på begge sider af vejen ved Mariagervej. Skolekorridor til Hobrovejens Skole.
  • Etablering af 2 minus 1 vej samt fartdæmpere på Mariendalsvej. Skolekorridor til Søndermarkskolen.
  • 2 minus 1 vej på Tjærbyvej i Dronningborg mellem byzonetavlen og Tjærbyvangsvej. Skolekorridor til Rismølleskolen.
  • Ændring af fortov til fællessti på sydsiden af vejen på Vennelystvej i Kristrup. Skolekorridor til Tirsdalens Skole.

Fakta om ny strategi for cykelstiplan

I den nye strategi er cykelstier og –faciliteter blevet inddelt i tre nedenstående funktioner:

Hovedstier som ligger langs trafikveje. På trafikveje i by med cykelstier kører der typisk mere end 5-7.000 køretøjer i døgnet. På landet har trafikvejene med cykelstier mere end 2-5.000 køretøjer i døgnet. Hovedstier kan være afmærket med cykelbaner som 2 minus 1 veje og anlagt med cykelstier.

Skolekorridorer defineres som en rute til en skole, hvor der er faciliteter, som understøtter børn i at transportere sig selv fra hjem til skole. En skolekorridor kan være veje, hvor den tilladte hastighed er 40 km/t med fartdæmpere. Der kan være lyskryds eller krydsningsheller, hvor eleverne skal krydse trafikveje. Der kan være skolepatrulje.

En skolekorridor vil ikke altid være den mest direkte vej. I alle byområder i kommunen med folkeskoler er der udpeget skolekorridorer mellem skolen og de enkelte bydele inden for skoledistriktet. Fra byer med mere end ca. 200 indbyggere udpeges en skolekorridor frem til distriktets skole.

Skolekorridorerne er blevet til i dialog med alle folkeskolers skoleledere, og på de fleste skoler har forældrebestyrelsen og færdselskontaktlærere været repræsenteret.

Rekreative stier som primært er stier, der ligger separat i naturen mellem byer og kan have skiltning med regionale og nationale ruter. De rekreative stier bruges af fx pendlere og fritidscyklister. Oftest er de rekreative stier grusstier uden belysning.