Flere motiverede elever

Folkeskolerne i Randers Kommune har stort fokus på at gøre eleverne til dygtige læsere. På Kristrup Skole i Randers har de fundet en metode, der ikke kun gør eleverne til dygtige læsere, men som også gør dem til mere glade og motiverede læsere. Metoden går ud på at uddanne elever til en læsepatrulje.

Læsepatruljeelever fra 4.D på Kristrup Skole.

På Kristrup Skole i Randers har eleverne i 4. klasse de sidste seks uger været i gang med et intensivt læseforløb. Her har de gennemgået en miniuddannelse, hvor de har lært at mestre forskellige højtlæsningsteknikker, som de skal bruge som skolens læsepatrulje. Et koncept, der styrker elevernes motivation for læsning.

”Jeg kan både se og mærke, hvor meget børnene allerede har fået ud af det her forløb. Motivation kan være en svær størrelse at måle på, men ud fra mine observationer er der ingen tvivl om, at børnene har fået styrket deres begejstring for at læse. Samtidig har de fået et stort skud selvtillid, og så er de også blevet endnu dygtigere læsere,” siger Bitten Nørgaard Mikkelsen, læseaktør på Kristrup Skole.

Læsepatruljen består af elever fra 4. klasse, der har gennemgået en miniuddannelse, som har rustet dem til at blive en del af læsepatruljen. Læsepatruljen har netop afholdt deres første forestilling, hvor de har læst højt at en bog for skolens 0. klasser.

”Det var virkelig nervepirrende at skulle læse højt for 0. klasserne. Og nu er jeg så glad for, at vi har gjort det. For hvis man kan læse højt for to klasser, så kan man læse højt for alle. Det er ligesom med en cykel. Når først man har lært det en gang, så glemmer man det ikke igen,” siger Emil Fangel Kahr fra 4.D på Kristrup Skole, som er en del af læsepatruljen.

Dygtige læsere lærer bedre

Folkeskolerne i Randers Kommune har stort fokus på læsning. Derfor har de alle tilknyttet en læseaktør, som har afsat hver onsdag til at arbejde med at styrke elevernes læsekompetencer.

De sidste seks uger har alle læseaktørerne været ude og prøve metoder af på eleverne, som har styrket deres læseevner. Og det er i den forbindelse, at Bitten har udviklet læsepatruljen.

”Elevernes læseevner har stor betydning for deres generelle tilegnelse af viden og læring. I læseforløbet tager vi afsæt i Gertrud Brandts tilgang til flydende læsning, og derfor har eleverne læst den samme tekst igen og igen. Det styrker deres læseflow og ordkendskab og gør samtidig deres afkodning af ord og indhold nemmere,” siger Bitten Nørgaard Mikkelsen.

På uddannelsesforløbet bliver eleverne trænet i at give hinanden feedback. Derfor har alle elever en fast læsemakker, som de dagligt øver med. Her har de et skema, hvor de hver dag evaluerer hinandens højtlæsning ud fra parametre som intonation, hastighed og lydstyrke.

”Jeg er allerede blevet en meget bedre læser. Og samtidig er jeg heller ikke længere bange for at læse forkert, når jeg skal læse højt. Det var så fedt at læse højt for 0. klasserne. De klappede før lærerne gjorde det og roste os så meget bagefter. Det har helt klart givet mig mere selvtillid. Nu ved jeg jo godt, at jeg kan,” siger Emil Fangel Kahr.

”Det særlige ved læsepatruljerne er også, at eleverne har en mission med deres læsning. De gør sig utrolig umage, fordi de er bevidste om at skulle give en god læseoplevelse til 0. klasserne. På den måde handler det også om at give dem lysten til at lære gennem succesoplevelser og fællesskaber,” siger Bitten Nørgaard Mikkelsen.