Flere unge tager en ungdomsuddannelse. Nyt tiltag styrker indsatsen yderligere

Randers Kommune vil sikre, at alle unge i kommunen tager en ungdomsuddannelse. Derfor har alle uddannelsesinstitutioner i Randers lavet en bindende garanti-skole- aftale. Aftalen skal sikre, at der altid står en ungdomsskoleuddannelse parat til at gribe et ungt menneske, der har brug for et skift.

En samarbejdsaftale mellem alle uddannelsesinstitutioner i Randers skal sikre, at alle unge får en uddannelse.

Den nye formaliserede garanti-skole-aftale mellem uddannelsesinstitutionerne i Randers Kommune er en videreudvikling af et stærkt og eksisterende samarbejde.  

Randers Kommune har nemlig en tradition for et tæt og åbent samarbejde mellem uddannelser og kommunale aktører, der er involveret i de unges liv. I 2020 havde 88 procent af de 18- 21 årige taget en ungdomsuddannelse eller var i gang med en uddannelse. Det er over landsgennemsnittet. Ifølge borgmester Torben Hansen er det gode samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne én af årsagerne til, at Randers ligger flot placeret, når det gælder om at få unge til at tage en uddannelse:

”Jeg er glad for og stolt over, at mange unge i Randers tager en ungdomsuddannelse. Det er lykkedes, fordi dygtige ungdomsuddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning, grundskoler og arbejdsmarkedets parter har ydet en stærk fælles indsats gennem mange år. Det ser vi nu resultaterne af,” siger Torben Hansen.

Torben Hansen underskrev for kort tid siden garanti-skole-aftalen sammen med Allan Friis Clausen, rektor på Paderup Gymnasium og repræsentant for uddannelsessamarbejdet. Aftalen formaliserer og præciserer samarbejdet mellem uddannelsesaktørerne i Randers Kommune:

”Vi har netop sammen med uddannelsesinstitutionerne evalueret samarbejdet. Resultaterne er gode og viser, at flere unge er i gang med en uddannelse. Nu vil vi have alle med. Derfor har vi lavet en garantiskoleaftale, der skal sikre, at vi får de sidste med, ” siger Torben Hansen

Ny tovholder skal koordinere på tværs af uddannelser

Ifølge den nye garantiskoleaftale er det den kommunale ungeindsats UUR, der fremover koordinerer de unges forløb på tværs af uddannelser:

Aftalen præciserer fire punkter, som uddannelsesinstitutionerne skal have fokus på. Uddannelsesinstitutionerne skal blandt andet dele vigtig viden om de unge under forudsætning af de unges accept. Desuden må en ung ikke afbryde sin uddannelse, uden UUR er orienteret. Derudover er ansatte fra UUR tilknyttet alle uddannelsessteder. FGU uddannelsen er fremover den platform, som UUR vil bruge til at hjælpe unge til et uddannelsesskift eller som indgang til andet uddannelsestilbud:

”Vi har lovet hinanden ikke at slippe en ung, før en anden uddannelse har taget over. Der er lavet nye arbejdsgange og aftaler, der sikrer, at vi rettidigt fastholder eller skubber unge ind på den rette uddannelse,”  siger Morten Skivild, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Randers Kommune.

Fakta

Se alle kommunale ungeindsatser