Flere vuggestuepladser i Dronningborg

Randers Byråd besluttede enstemmig på sit møde den 7. oktober at bevillige 1,8 millioner kroner til at oprette en ekstra vuggestuegruppe hos institutionen Midgaard i Dronningborg

Kommunen har tidligere i år omdannet flere børnehavepladser rundt om i kommunen til vuggestuepladser. Det sker for at imødekomme det antal stigende småbørn, der kommer til verden i disse år, samtid med at der flere steder er en overkapacitet af børnehavepladser. Tidligere har byrådet vedtaget at afsætte 2,5 millioner kroner til formålet i indeværende år og samme beløb næste år. 

Hos Midgaard i Dronningborg har byrådet tidligere godkendt omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser. Imidlertid er der stadig efterspørgsel på børnehavepladserne i institutionen, derfor bliver der nu i stedet opført en tilbygning med en ekstra vuggestuegruppe. Finansieren bliver hentet fra den samlede pulje på 5 millioner kroner. 

Der er tidligere på året skabt nye vuggestuepladser i Børnehuset Overvænget i Hornbæk, Børnehaven Himmelblå i Vorup og i Børnehuset Mariendal i Vorup.