Første spadestik taget til klimaprojektet på Storkeengen

Det nye dige, der skal beskytte Vorup mod stormflod og højere vandstand, blev fredag den 9. oktober officielt gravet i gang, da Randersborgmester Torben Hansen og Vandmiljø Randers’ bestyrelsesformand Anders Burlund tog de første spadestik i Storkeengen. Diget er første del af klimatilpasningsprojektet Storkeengen, der skal ruste Vorup til klimaforandringernes konsekvenser med højere vandstand, oftere stormflod og mere og kraftigere regn.

De første spadestik til klimatilpasningsprojektet i Storkeengen blev fredag taget af borgmester Torben Hansen og Vandmiljø Randers’ bestyrelsesformand Anders Burlund.

Efter 5 års forberedelse kunne Randers Kommune og Vandmiljø Randers endelig fredag den 9. oktober sætte spaden i jorden i Storkeengen. Et projekt der i sin tilblivelse fra planer til konkret tidsplan er blevet rost blandt branchefolk for den nytænkende og ambitiøse måde at samtænke byudvikling, naturformidling og klimatilpasning. Et projekt der i 2018 satte Randers på klimalandkortet nationalt og internationalt bl.a. gennem sin optagelse i RealDanias prestigefulde Klima100-katalog.

Inviteret til arrangementet var rådgiverne WSP - Danmark, C.F. Møller og GEO, den udvalgte entreprenør Jakobsen og Blindkilde samt projektets fagpersoner fra Randers Kommune og Vandmiljø Randers.

I sin velkomsttale lagde bestyrelsesformand, Anders Burlund, vægt på, at projektet er det, som man kalder et win win projekt, da projektet vender noget potentielt katastrofalt for den enkelte, til noget positivt for alle:

- Ændringer i klimaet betyder ikke kun tekniske løsninger, der sikrer mod det katastrofale. Det betyder også muligheder. Muligheder for at tænke kreativt, samskabe og formidle natur på en ny måde til glæde for alle.

Klimatilpasning er højt prioriteret

Randers Kommune og Vandmiljø Randers har gradvist øget aktiviteterne, når det gælder klimatilpasning og af god grund. Randers er udpeget som ét ud af 14 områder i Danmark, der med sin placering er særligt udsat for oversvømmelse.

Det at beskytte byen lagde borgmesteren da også vægt på i sin tale:

- At passe godt på miljøet og tilpasse vores by til en tid med mere og kraftigere regn, og en tid med højere vandstand og oftere stormflod er højt prioriteret. Storkeengen udgør første del af den fremtidige klimabeskyttelse af Randers by – nemlig Klimabåndet. Projektet har derfor stor betydning for det videre arbejde med at realisere byens allerstørste udviklingsprojekt nogensinde; Flodbyen Randers.

Vorup bliver den første klimatilpassede bydel

Siden 2015 har Vandmiljø Randers intensiveret sin tilstedeværelse i Vorup, hvor kloaksystemet systematisk ændres gennem separatkloakering, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning. Et forberedende arbejde, der gør, at Vorup snart er den første separatkloakerede og klimatilpassede bydel.

Som næstformand i Vandmiljø Randers’ bestyrelse Iben Sønderup udtrykte det i sit indlæg:

- Vi tager i dag hul på det enorme stykke arbejde: at klimatilpasse en stor del af Vorup, når vi i dag starter arbejdet med at anlægge et 270 meter langt dige. Et dige, der skal beskytte mod stormflod og højere vandstand og sikre, at det kommende regnvandsbassin og ejendommene bag diget ikke oversvømmes.

Diget er ét af flere tiltag i Storkeengsprojektet. I 2022 vil udvalgte veje i Vorup blive omdannet til skybrudsveje.

- Inden for nær fremtid vil regn ved kraftige regnskyl ikke kun løbe i ledninger under jorden i Vorup, men også synligt på skybrudsvejene. Med sikker hånd styrer vi regnen ned gennem Vorup og bestemmer, hvor den må fylde, og hvor den må ende, fortalte Iben Sønderup.

Diget forbinder by og natur

Diget skal ud over at beskytte de lavtliggende dele af Vorup også øge adgangen til engens og Gudenåens unikke natur gennem et stisystem på og fra diget.

- Byens borgere og besøgende vil fra 2022/2023 kunne opleve Storkeengens enestående naturtyper, dyreliv og skiftende karakterer eller bare nyde solnedgangen helt tæt på vandet, sagde Iben Sønderup.

En enig Torben Hansen udtalte:

- Jeg glæder mig til at følge etableringen af Storkeengen og se det i funktion. Og til at komme ud i naturen i området på en helt ny måde. Den mulighed er jeg sikker på, at mange vil få glæde af i fremtiden.

Efter det symbolske spadestik kunne entreprenøren Jakobsen & Blindkilde gå i gang med digearbejdet, som - hvis alt går planmæssigt - står klar i 2022/2023.

Læs mere om projektet på:

https://www.vmr.dk/viden-om/storkeengen

https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/baeredygtig-udvikling/storkeengen