Fokus på fællesskaber skaber hensynsfulde børn

I børnehaven Stevnstrup arbejder de med temaet ”børnekompetencer”, som skal udvikle børnenes kompetencer til at indgå i fællesskaber. Det har resulteret i, at børnene er blevet mere hensynsfulde, bedre til at skabe relationer og bedre til at sætte ord på deres følelser.

Børnene i Børnehaven Stevnstrup er i gang med at præsentere deres personlige fortællinger på en iPad.

”Grundstenen til at blive klog på andre og kunne indgå i fællesskaber er, at man også er klog på sig selv og god til at mærke efter, hvad man selv føler. Derfor har vi knyttet en række forskellige undertemaer til temaet ”børnekompetencer”. Et af undertemaerne tager fat om børnenes identitetsdannelse, og her sætter vi fokus på, at de skal lære at mærke sig selv og deres behov,” fortæller Tina Dam Gade, pædagogisk leder i Børnehaven Stevnstrup.

Med det formål at styrke børnenes kompetencer til at indgå i fællesskaber har pædagogerne lavet en række tiltag med fokus på følelser. Børnene har blandt andet lavet følelsesbingo, tegnet portrætter af følelser og leget følelsesdetektiver, som skulle undersøge, hvornår de forskellige følelser kommer til udtryk.

”I sidste ende handler det også om, at vi gerne vil være med til at skabe et godt grundlag for, at børnene kan blive gode samfundsborgere, der kan indgå i fællesskaber. Det at kunne forstå andre og afkode kropssprog er vigtige kompetencer, som børnene kan få stor gavn af. I forbindelse med undertemaet ”Mig selv” har vi arbejdet med et tiltag, hvor børnene på skift kommer i fokus i en rundkreds, og så skal de andre børn sige noget positivt om den, der er i fokus. Det har gjort, at børnene er blevet utrolig hensynsfulde over for hinanden og opmærksomme på hinandens behov,” fortæller Tina Dam Gade og fortsætter:

”Generelt set har det betydet, at vi ser, at børnene er blevet rigtig gode til konflikthåndtering, fordi de bedre forstår at sætte ord på deres følelser. Det gør en stor forskel i vores dagligdag”.

Stærke sociale kompetencer  

Pædagogerne i Børnehuset Stevnstrup har et stort fokus på at inddrage forældrene i arbejdet med børnekompetencerne. Og forældrene oplever også, at det store fokus på at udvikle børnenes sociale kompetencer, skaber positive resultatet i børnegrupperne.

”Min datter går på en virkelig god stue. Jeg oplever, at der er en god harmoni mellem børnene, og at tonen blandt dem er rigtig god. Alle børnene kan være sammen på kryds og tværs af aldre. Det tror jeg hænger sammen med, at børnehaven har så stort et fokus på, hvordan de kan udvikle børnenes sociale kompetencer som hensynsfuldhed og nysgerrighed,” fortæller Michelle Stjernvik, der er forældrerådsformand i Børnehuset Stevnstrup og mor til Nana på fire år.  

Som en del af arbejdet med temaet børnekompetencer, har pædagogerne givet børnene små hjemmeopgaver for. Her har forældrene skulle hjælpe børnene med at lægge billeder ind på en iPad af det, som de sætter mest pris på derhjemme.

”Hjemmeopgaven har givet anlæg til nogle gode snakke derhjemme. Nana har blandt andet taget billeder af sin godnat-bog, som hun glædede sig til at skulle tilbage til børnehaven og vise frem og fortælle om. Generelt synes jeg, det er helt fantastisk, at de tager så tidligt fat i børnenes sociale kompetencer og evner til at kunne kommunikere. Det gør mig virkelig glad, for det betyder rigtig meget, at de har de kompetencer med, når de begynder i skole,” fortæller Michelle Stjernvik.