Folkeskolens styrke er for alle børn

Randers Kommune har sammen med de fem største byer i landet netop afsendt et fælles debatindlæg med overskriften ”Vi skal passe godt på folkeskolen” til Morgenavisen Jyllands-Posten. Indlægget handler om inklusion i folkeskolen. Erfaringen fra landets seks største kommuner er, at forskellighed i folkeskolen er en styrke, der udgør et grundlæggende fundament for Danmark. De seneste års udvikling peger i retning af mindre grad af inklusion, og dermed mindre plads til forskellighed. Den udvikling skal vendes.

Landets seks største kommuner:  Aarhus, Aalborg, Odense, Randers, Esbjerg og København sætter med indlægget fokus på, at den samfundsmæssige betydning af fællesskabet og forskelligheden i folkeskolen bliver mindre, når et stigende antal elever bliver visiteret til specialtilbud og ikke inkluderes i den lokale folkeskole. Dermed ender flere børn og unge på kanten af fællesskabet, og risikerer at få en sværere vej til uddannelse, job og en god balance i voksenlivet.

”I Randers vil vi gerne være med til at vende den udvikling, vi har set de seneste år. Det er allerede højt på vores dagsorden at støtte skolerne, så flere børn fra specialtilbuddene kan komme ind i de almene folkeskoler og blive inkluderet i fællesskabet,” siger Steen Bundgaard, formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

Baggrunden for at flere børn på landsplan kommer i specialklasser og specialskoler er ikke entydig, og forskningen byder endnu ikke på klare svar på, hvorfor antallet af børn med eksempelvis autisme- eller ADHD-diagnoser stiger.

Nogle peger på et massivt fokus på at udvikle netop det enkelte barn, som kan medføre en mindre tolerance over for andre, andre en manglende robusthed til at imødekomme den forskellighed, der naturligt vil være i en klasse, på en årgang, i en skole. Læg hertil overvejelser om skolernes rammevilkår, ressourcer, arbejdstidsaftaler for pædagogiske medarbejdere, spørgsmål om medarbejderes og lederes kompetencer til at håndtere de nye tider – og svaret bliver mere komplekst.

Gode erfaringer og viden fra kommunerne

”Vi har allerede gode erfaringer med at inkludere børn med autisme i almene klasser, blandt andet fra Søndermarksskolen, hvor såkaldte Nest principper (en specialpædagogisk tilgang med mere struktur og visualisering, red.) har haft en positiv effekt på hele klassen. Den erfaring kan udbredes i flere klasser, på flere skoler og uden for kommunegrænsen,” siger Steen Bundgaard, formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

Flere kommuner arbejder netop med at inkludere udsatte elever og hjælpe dem tilbage i fællesskabet.

Indlægget fra 6-byerne understreger behovet for at indrette skoler, dagtilbud, arbejdspladser og samfund, så flere har mulighed for at deltage og er kompetente i de fællesskaber, de er en del af. Budskabet er dermed, at det handler om at erkende, at der ikke skal noget særligt til for det enkelte barn, i stedet skal der noget særligt til for hele klassen.

”Som store kommuner i Danmark ønsker vi at nå i mål med at styrke fællesskabet og trivslen for alle børn. For os er folkeskolen en væsentlig del af svaret. Derfor skal vi passe godt på folkeskolen.” siger Steen Bundgaard.