Folkeskolerne får mulighed for at oprette modtageklasser

Hvis behovet opstår, har Randers Kommunes folkeskoler nu mulighed for at oprette modtageklasser til ukrainske flygtningebørn. Det har byrådet besluttet på mødet den 16. maj 2022.

Det bliver nu muligt for kommunens folkeskoler at oprette modtageklasser til ukrainske flygtningebørn, hvis behovet opstår. Det har byrådet besluttet på mødet den 16. maj 2022.

I forbindelse med krigen i Ukraine har regeringen en forventning om, at antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, kan være op mode 100.000. Kvinder, børn og ældre udgør størstedelen, og Randers Kommune forventer derfor ikke alene at kunne optage ukrainske flygtningebørn i de almindelige skoleklasser.

I modtageklasserne kan nyankomne elever samles og modtage basisundervisning i dansk som andetsprog. Samtidig anbefaler forvaltningen, at eleverne så vidt muligt er sammen med almenklasserne i alle relevante sammenhænge.

Klasser oprettes i dialog med skolerne

Siden 2009 har det ikke været muligt for folkeskolerne i Randers Kommune at oprette modtageklasser. Dengang blev det besluttet at etablere fleksible undervisningsforløb på skolerne for de børn og unge, der havde behov for basisundervisning i dansk som andetsprog.

Med byrådets beslutning er det nu igen muligt at oprette egentlige modtageklasser på konkrete skoler. Hvis behovet opstår, vil klasserne blive oprettet i dialog med skolerne med fokus på kompetencer og kapacitet på de enkelte skoler.

Den seneste opgørelse viser, at der i Randers Kommune er 315 ukrainske flygtninge med opholdstilladelse, heraf 131 børn og unge under 18 år.