Forældrene er mere tilfredse med folkeskolen i Randers

Forældre til skoleelever i Randers er blevet mere tilfredse med deres børns skolegang. Det viser resultaterne fra den seneste undersøgelse af forældretilfredsheden på folkeskolerne i Randers Kommune. Resultaterne viser en stigning i forældrenes tilfredshed.

I november og december 2018 gennemførte Børn og Skole i Randers Kommune en stor undersøgelse af forældretilfredsheden på kommunens folkeskoler. Resultaterne af undersøgelsen vidner om en positiv fremgang i forældres tilfredshed med deres børns skolegang.

Målt på en skala fra 1-5 er den gennemsnitlige forældretilfredshed på 3.8 point. Det er en stigning fra 3.4 point i 2015. Undersøgelsen viser samtidig, at 75% af forældrene er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skolegang.

”Jeg er glad for at se, at forældrene overordnet set er blevet mere tilfredse med vores folkeskoler. Det var det, vi havde håbet, og det vi har arbejdet målrettet på over de seneste par år. Det betyder, at skolerne nu kan se, at deres indsatser begynder at give resultater. Undersøgelsen giver os samtidig også en klar indikator på, hvilke områder vi skal sætte ind på at styrke,” siger Henrik Johansen, skolechef i Randers Kommune.

Undersøgelsen viser, at folkeskolerne i Randers ligger på samme niveau som landsgennemsnittet for undersøgelsen. Forældrene udtrykker størst tilfredshed med kvaliteten af elevernes undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem.

Stor forældreopbakning

Børn og Skole havde sat et ambitiøst mål om at få 50% af forældrene til at deltage i undersøgelsen. 56% af forældrene deltog i undersøgelsen, hvilket er højt for den type af undersøgelser.

”Den høje forældredeltagelse betyder, at vi har fået nogle meget valide data, og samtidig viser det et stort forældreengagement på vores skoler. Vi vil derfor gerne sige stor tak til forældrene for deres engagement og deltagelse i undersøgelsen. Deres besvarelser har stor betydning for det arbejde, vi nu skal til at tage fat på,” siger Henrik Johansen.

”Vi glæder os til at komme i gang med at arbejde helt konkret med den feedback, vi har fået fra forældrene. Med undersøgelsen får vi noget vished om den øjeblikkelige tilstand på hver skole, og det er utrolig vigtig for os som skole. Det giver os en konkret viden om, hvad der fungerer godt og hvor der er plads til, at vi kan sætte ind,” siger Lars Graulund Jespersen, skolebestyrelsesformand på Tirsdalens Skole.

Det er ikke kun forældretilfredsheden, der er positivt stigende. I 2018 blev der på landsplan gennemført en national trivselsmåling. Den viste, at eleverne på de 19 folkeskoler i Randers Kommune generelt trives rigtig godt socialt.  

Resultaterne fra den nationale trivselsmåling viser blandt andet, at eleverne er blevet endnu mere glade for at gå i skole.

Hver af de 19 skoler har netop modtaget en rapport med resultaterne fra den store tilfredshedsundersøgelse, og skolebestyrelserne går nu i gang med at udarbejde en handleplan for hver skole på baggrund af undersøgelsens resultater. Handleplaner ligger klar ultimo maj 2019.