Forandringer på området for specialundervisning er vedtaget

For at reducere udgifterne og frigøre ressourcer til den almindelige folkeskole har Randers Byråd på mødet den 17. juni 2019 vedtaget en række forandringer på området for specialundervisning. Forandringerne vil blive gennemført løbende i de kommende tre år.

Der kommer til at ske en række forandringer på området for specialundervisning i Randers Kommune. Det har byrådet besluttet på mødet den 17. juni 2019. Forandringerne berører specialklasserne, specialskolerne, SFO og befordring.

Formålet er at reducere udgifterne til specialområdet og i stedet frigøre ressourcer til almenområdet. I alt er der omkring 650 elever, der modtager specialundervisning i Randers Kommune og udgifterne til området er på vej til at overstige udgifterne til de resterende godt 8.000 elever i den almindelige folkeskole.

Der har tidligere været forslag til forandringer i høring, og herunder er et overblik over de forandringer, som byrådet nu har vedtaget og som vil blive gennemført løbende i de næste tre år:

Ny organisering af specialklasser

Randers Byråd har besluttet, at der fortsat vil være specialklasser på ti skoler ligesom i dag. Samtidig har byrådet besluttet at ændre på visitationskriterierne, så elever frem over vil blive visiteret til specialklasse på deres distriktsskole eller så tæt på deres distriktsskole som muligt. Forventningen er, at det bl.a. vil medføre færre udgifter til transport.

De nye visitationskriterier vil blive implementeret løbende i de næste tre år.

Læs mere: Sag om specialklasser (byrådets dagsorden)

Ny organisering af specialskoler

Her har byrådet besluttet, at specialskolerne Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen bliver samlet rent organisatorisk men fortsat med drift på to matrikler. Formålet er blandt andet at reducere udgifterne til ledelse og andre ikke elevrelaterede udgifter.

Med beslutningen får PPR samtidig tildelt ekstra ressourcer, da PPR fremover skal levere psykolog- og konsulentbistand til skolerne.

Sammenlægningen træder i kraft i august 2020.

Læs mere: Sag om specialskoler (byrådets dagsorden)

Ensrettet SFO-tilbud og ny fordeling af pædagogressourcer

På SFO-området er der i dag forskel på, om forældre skal betale for SFO-tilbuddet og på åbningstiderne. Det har byrådet nu besluttet at ensrette.

Nogle forældre til børn i specialklasser har ikke skullet betale for SFO, fordi tilbuddet på nogle skoler har haft status som heldagstilbud, hvor det ikke er tilladt at opkræve forældrebetaling. Her har byrådet vedtaget at ensrette specialområdet sådan, at der ikke længere er heldagstilbud.

Forældrebetalingen bliver opkrævet første gang til september 2019.

Læs mere: Sag om at afskaffe heldagstilbud (byrådets dagsorden)

Læs mere: Sag om at ensrette forældrebetaling (byrådets dagsorden)

Derudover har byrådet besluttet at ensrette åbningstiderne sådan, at SFO-tilbuddene på specialskolerne følger åbningstiden for SFO på de almindelige folkeskoler.

Læs mere: Sag om at ensrette åbningstider (byrådets dagsorden)

Endelig har byrådet besluttet ændre fordelingen af pædagogressourcer per elev sådan, at SFO-tilbud tilknyttet specialskoler og specialklasser har 2,8 - 7 gange så mange pædagogressourcer, som SFO-tilbud tilknyttet almenskolerne.

Læs mere: Sag om ny ressourcetildeling pr. elev (byrådets dagsorden)

Ensrettet tilbud om befordring

Her har Randers Byråd besluttet at ligestille elever på specialskoler og i specialklasser med elever i almenskolen. Det betyder, at der er transport af elever i forbindelse med skoledagens begyndelse og afslutning.

Læs mere: Sag om beslutningen om at ensrette tilbuddet om befordring (byrådets dagsorden)

Hvad den nye praksis for befordring helt konkret betyder er mere detaljeret beskrevet i et udvidet forslag som skole- og uddannelsesudvalget nu skal tage stilling til.

Læs mere: Sag om det udvidede forslag (skole og uddannelsesudvalgets dagsorden)

Den nye praksis for befordring træder i kraft den 1. oktober 2019.