Forberedelserne til Autismecenter Randers i fuld gang

Medarbejderne i Randers' nye autismecenter har netop afsluttet 10 borgermøder, hvor borgere med autisme og deres pårørende er kommet med deres håb og drømme for det nye center.

Borgermøderne har givet borgere med autisme og deres pårørende mulighed for at dele deres håb og drømme for det nye center. Foto: Randers Kommune.

Det nye center kommer til at holde til på øverste sal i Gudenåcentret lige på sydsiden af Randersbro, og det skal efter planen være en central matrikel for både voksne med autisme og børn og unge med autisme i Randers. Nu har omkring 70 borgere givet udtryk for deres håb og drømme for det nye center til borgermøderne.

"Vi er rigtig glade for, at så mange borgere har taget sig tid til at give deres bud på, hvordan vores center kan se ud. Det er vigtigt for os, at vi får et godt center med en masse tilbud, som vores brugere gerne vil gøre brug af," fortæller Mads Andreasen, leder for Center for Børnehandicap og Autisme i Randers Kommune.

Ud over borgermøderne, har borgere, som har været forbi centrets nye lokaler, kunnet skrive deres håb og drømme på idéplancher og fortælle dem til centrets mestringsvejledere.

"Vi håber at kunne imødekomme mange de ønsker og behov, som borgerne har delt med os. Der er rigtig mange gode idéer både til aktiviteter med pædagogisk støtte og til fællesaktiviteter uden støtte. Vi bestræber os på at realisere alle de ønsker, vi kan, indenfor de nuværende rammer og budgetter," forklarer Mads Andreasen.

Oprettelsen af det nye center blev besluttet af Randers Byråd den 9. december 2019, og centret bygger på samme ideer som Hjernecenter Randers, Aktivitetscenter Randers og Psykiatriens Hus. Centret skal rumme fælles aktiviteter, mestringsvejledning og udbyde forskellige kurser til borgere med autisme. Derudover hører Familiekonsulenterne fra børnehandicapområdet og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) hjemme i centret.

Centrets officielle åbning skulle have stået på inden sommerferien 2020, men den er blevet udskudt til efteråret grundet corona. Datoen for den officielle åbning af centret offentliggøres i løbet af efteråret.